Wethouder Midden-Groningen: 'Deze bezuinigingen zijn nog net te vragen'

'Deze bezuinigingen zijn nog net van de samenleving te vragen. Maar de grens is in zicht.' Dat zegt wethouder Jeugdzorg Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen.

De bezuinigingen betekenen in het kort dat het verlenen van hulp minder vanzelfsprekend wordt. Midden-Groningen wist al dat het 2,5 miljoen euro moet bezuinigen op de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar nu wordt duidelijk wat de gevolgen zijn.

Niet langer 'gewoon hulp geven'

Wethouder Verschuren: 'We maken een aantal pijnlijke keuzes. Het aantal medewerkers van sociale teams wordt minder: dat gaat naar verwachting vijf banen kosten. Mantelzorgers krijgen nu 150 euro per jaar en dat brengen we terug naar 25 euro. En we gaan kritischer kijken naar de uitgaven op de jeugdzorg.'

Wat betreft de jeugdzorg steekt de wethouder ook de hand in eigen boezem: 'We hebben zeker bij de jeugd de laatste jaren erg makkelijk alle verzoeken om hulp gehonoreerd. Wij zeiden: niet moeilijk doen, gewoon hulp geven.'

'We gaan kijken of we dat via het passend onderwijs kunnen betalen. En we gaan vaker het gesprek aan met ouders en zeggen: dit is toch echt uw eigen verantwoordelijkheid. Maar waar echt hulp nodig is, blijven we die geven', aldus Verschuren.

Tekort al deels teruggedrongen

De gemeenteraad moet nog stemmen over de voorstellen van het college van B&W. Vorig jaar kampte de gemeente Midden-Groningen met een tekort van bijna zeven miljoen euro op de jeugdhulp. De maatregelen die naar aanleiding daarvan werden genomen, brengen het tekort naar verwachting dit jaar terug tot een kleine vijf miljoen euro. Nog steeds te veel en daarom moet er dus verder worden gesneden in de uitgaven.

Voorstellen die 'erg nadelig uitpakken voor groepen bewoners' staan weliswaar op de lijst, maar worden door het college als onwenselijk gezien vanwege 'de grote maatschappelijke impact'. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verhogen van de tarieven van het Wmo-vervoer.

Zwakke sociale positie

De bezuinigingen zijn een direct gevolg van landelijk beleid. 'Het probleem is dat bij de verdeling van de jeugdhulpbudgetten van het Rijk er zwaar onvoldoende rekening wordt gehouden met de zwakke sociale positie van onze gemeente. In al die armoedegeraleteerde statistieken staat Midden-Groningen - en dan vooral het oude deel, Hoogezand en Sappemeer – bovenaan', aldus Verschuren.

'Dit accepteren we'

Is er een situatie denkbaar waarin de SP het college uitstapt omdat de bezuinigingen te groot worden, net als in het naburige Oldambt is gebeurd? Verschuren: 'Bij mijn collega's in Oldambt is die streep getrokken, bij ons nog niet. Dit accepteren we, al verwacht ik de komende tijd nog een stevige discussie.'

Lees ook:


- College Midden-Groningen hakt knoop door over extra bezuinigingen jeugdzorg

Meer over dit onderwerp:
achtergrond zorg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws