Versnelling op komst voor afhandelen complexe schademeldingen

De kerk in Zuidwolde stond vorig jaar wekenlang in de steigers
De kerk in Zuidwolde stond vorig jaar wekenlang in de steigers © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
Het aantal deskundigen dat de bevingsschade opneemt bij agrariërs, ondernemers, monumenten en kerken wordt vervijfvoudigd. Meer menskracht moet ervoor zorgen dat ook de complexe schades sneller worden afgehandeld.
De afhandeling van schade aan een monument of bedrijf duurt nu twee keer zo lang als bij een gewoon huishouden.

Vijf deskundigen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) werkt met expertisebureaus die op hun beurt mankracht leveren voor het afhandelen van de schade. Tot op heden waren er echter maar vijf deskundigen beschikbaar die gespecialiseerd zijn in complexe schades.
Door het tekort aan gespecialiseerde deskundigen zijn er sinds 2018 op deze manier slechts honderd meldingen afgehandeld. Maar er staan nog meer dan tweeduizend dossiers open. Het aantal deskundigen is daarom vervijfvoudigd tot 25.

Ad hoc

Tot nu toe werden de complexe dossiers door de TCMG ad hoc aangeboden aan de expertisebureaus. Het bleek voor hen moeilijk om daar specialisten bij te vinden. Voortaan krijgen de bureaus honderd dossiers tegelijk aangeboden, zodat ze zelf deskundigen kunnen zoeken die passen bij een dossier.
De andere manier van werken tussen TCMG en de bureaus moet ook zorgen voor een versnelling in het afhandelen van de complexe schadegevallen.