Ministerie wil omwonenden windpark N33 niet direct compenseren

Omwonenden van het windpark N33 bij Meeden hoeven niet te rekenen op directe compensatie voor hun overlast door het minsterie van EZ. Wel houdt de minister de mogelijkheid open extra geld in een gebiedsfonds te storten.

Dat antwoordt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op Kamervragen van de SP, na berichtgeving van RTV Noord.

Verkeerde keelgat

De ontwikkelaars van het windpark willen een gebiedsfonds oprichten waar 1,5 ton in zit. Maar zowel de vorm van dat fonds, als de hoogte van het bedrag schoten in het verkeerde keelgat van omwonenden. 'Onbespreekbaar', zei voorzitter Bernard Stikfort van de DorpenAlliantie Oost Groningen eerder over het fonds.

De boosheid van de omwonenden was aanleiding voor Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) om de minister te vragen om de omwonenden te compenseren. Maar die ziet daar 'geen aanleiding' toe. 

Geluidshinder en slagschaduw

Als reden geeft de minister onder meer aan dat er al voldoende is gedaan om de geluidshinder en slagschaduw van de molens te beperken. Daarnaast wijst Wiebes op de uitspraak van de Raad van State, die de komst van het park goedkeurde. 

In de brief spreek Wiebes ook tegen dat de aanpak van het windpark verkeerd is gelopen, dat bewoners niet voldoende zouden zijn betrokken en dat er niet voldoende is gekeken naar varianten. 

Alternatieve locaties

'Vanaf de start van het project is de omgeving op regelmatige basis geïnformeerd', schrijft de minister. Ook het onderzoeken van alternatieve locaties is voldoende gedaan volgens Wiebes: 'Er (...) zijn vijf varianten onderzocht. (...) Toen zowel de gezamenlijke gemeenten als de provincie niet tot een advies kwamen (...) is door het ministerie een voorkeursalternatief opgesteld'.

Ongenoegen

Eerder sprak burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen al zijn ongenoegen uit over de gang van zaken rond de bouw van het windpark. 'In het proces is niet geluisterd naar de inwoners. Er zijn serieuze alternatieven op tafel gelegd, maar daar is niets mee gedaan.'

Ook burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam was niet blij met de komst van het park. 'Hij noemde het 'uiterst wrang', omdat er niet werd gekeken naar andere oplossingen.

Schrale troost

Ondertussen biedt de minister de omwonenden nog een schrale troost. Hij zegt 'mee te denken op welke wijze de leefbaarheid in het gebied kan worden versterkt (...). Dat geldt ook voor het windpark N33. Met de provincie Groningen ben ik daarover in gesprek'. 

Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer

Het gebiedsfonds van windmolenpark Drentse Monden Oostermoer krijgt 2,1 miljoen euro extra van het Rijk. Daarnaast wordt ook de provinciale bijdrage van 180.000 euro per jaar verdubbeld.
Provincie Drenthe had dat verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De extra bijdrage vanuit het Rijk is eenmalig, omdat de komst van het windpark tot grote onrust heeft geleid bij de bewoners van het gebied.

Lees ook:

Gemeenten over komst Windpark N33: 'Gemengde gevoelens' en 'erg teleurstellend'
Raad van State: Windpark N33 mag er komen

Meer over dit onderwerp:
windmolens MEEDEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws