RUG moet voortaan toestemming vragen aan minister voor numerus fixus

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moeten in de toekomst toestemming aan de minister vragen om een beperkt aantal studenten toe te laten tot een bepaalde studie.

Ook kan deze beperking toegepast worden op alleen het anderstalige deel van een opleiding.

Groen licht

Dat staat in een pakket aan maatregelen van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. De ministerraad gaf vrijdag groen licht voor het aanbieden van een wetswijzigingen bij de Tweede Kamer, om de maatregelen door te kunnen voeren.

Onder druk

'Internationalisering in het hoger onderwijs is een groot goed en draagt bij aan de wetenschap, economie en arbeidsmarkt. Dat moet zo blijven', zegt Van Engelshoven in een verklaring.'

'Maar onderzoek laat zien dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten dusdanig is dat het hoger onderwijs te veel onder druk komt te staan.'

De minister neemt de volgende maatregelen:

1) Meer aandacht voor de Nederlandse taal en taalvaardigheid

De minister wil naar eigen zeggen 'een trend keren'. De RUG en andere Nederlandse universiteiten moeten voortaan internationale studenten verplicht in aanraking brengen met de Nederlandse taal. Volgens de minister zorgt een betere binding met de regio voor een grotere kans dat internationale studenten blijven plakken in hun studiestad.

2) Numerus fixus voor anderstalige trajecten

Voor een numerus fixus, een studentenstop voor een specifieke opleiding, moet een universiteit toestemming vragen aan de minister. Ook kan voortaan enkel een studentenstop op het anderstalige deel van een opleiding worden ingevoerd. Hierdoor blijft de Nederlandstalige variant toegankelijk.

3) Collegegeld voor niet-EER-studenten sterker gereguleerd

De minister verhoogt het minimumtarief voor instellingscollegegeld voor studenten van buiten de EER (EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Dit is het collegegeld voor een tweede studie. EER-studenten betalen straks maximaal het minimumtarief voor de niet-EER'ers. Hierdoor wordt het voor hen makkelijker om een tweede studie te volgen.

4) Extra beurzen voor Nederlandse studenten

De minister wil subsidies voor buitenlandse studenten voortaan inzetten om Nederlandse studenten ervaring op te laten doen in het buitenland. Studenten met een migratieachtergrond, een zorgplicht of een fysieke beperking komen hiervoor in aanmerking. De beurs werd tot nu toe gebruikt om internationale studenten aan te trekken, iets wat volgens de minister inmiddels is gelukt.

Lees ook:

- Ook derde noodopvang voor internationale studenten gaat open
- Aantal studenten op de RUG is met bijna vijf procent gestegen

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws