Oldambt stevent af op drastische bezuinigingen

Het college van de gemeente Oldambt wil bezuinigen op huishoudelijke hulp, voetbalvelden en het eigen personeel.

Dat staat in een voorstel dat afgelopen weekend naar alle raadsleden van Oldambt is verzonden. De maatregelen in het voorstel moeten een uiteindelijke bezuiniging van 3,8 miljoen euro opleveren.

Zorg

De huishoudelijke hulp gaat op de schop. Momenteel maakt bijna tien procent van de huishoudens in Oldambt gebruik van een huishoudelijke hulp. Oldambt wil hier strenger naar gaan kijken, wat in totaal een besparing moet opleveren van 235.000 euro.

In de praktijk kan dat betekenen dat minder mensen huishoudelijke hulp krijgen, of dat ze een aantal uren huishoudelijke hulp moeten inleveren.

Voetbalvelden

De dertien voetbalclubs in Oldambt krijgen een stevige opdracht mee van het gemeentebestuur. De subsidies voor de voetbalclubs worden met 120.000 euro gekort. Het afschrijven van vijf ongebruikte voetbalvelden levert daarnaast nog zo'n 30.000 euro op.

Door de besparing van in totaal 150.000 euro moeten clubs hun eigen terrein gaan onderhouden. Weigeren clubs dit of kunnen ze het simpelweg niet voor elkaar krijgen, dan is voor deze clubs het einde van hun bestaansrecht in zicht, zo bevestigt wethouder Erich Wunker (VVD).

Accommodaties sluiten

In het collegevoorstel staat: 'Met de verenigingen zal worden gekeken naar wat zij aan extra onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. (...) Mochten zij geen onderhoudswerkzaamheden kunnen of willen doen, dan zal de accommodatie moeten worden gesloten.'

Wunker benadrukt dat hij samen met sportverenigingen naar oplossingen zoekt. Hij doelt daarmee op een locatie waar meerdere sporten kunnen worden uitgeoefend, een zogenaamde omnisportaccomodatie.

De Klinker wordt niet gespaard

Ook het onderhoud van begraafplaatsen krijgt minder prioriteit. Het college stelt voor om het onderhoud af te bouwen van 'B-niveau naar C-niveau'. Dat moet 25.000 euro aan besparingen opleveren. Ook wil het college een aantal wegen afstoten.

Cultuurhuis De Klinker wordt ook niet gespaard. Volgens het collegevoorstel krijgt De Klinker 130.000 euro subsidie minder.

Personeel niet ontzien

Het gemeentebestuur wil 500.000 euro besparen op de eigen organisatie, onder meer door natuurlijk verloop. Ook kan het volgens wethouder Erich Wunker (VVD) betekenen dat openstaande vacatures voorlopig niet worden ingevuld. De wethouder erkent dat de druk op de ambtelijke organisatie daardoor toeneemt.

Inkomsten verhogen

Aan de inkomstenkant wil Oldambt de onroerendzaakbelasting (OZB) verhogen. Dat moet zo'n 125.000 euro opleveren. In een lijst met alternatieven om de inkomsten te verhogen wordt het herinvoeren van betaald parkeren overwogen.
Ook wordt voorgesteld om een deel van de aandelen van Enexis die Oldambt in bezit heeft te verkopen. Dat levert eenmalig zo'n zestien miljoen euro op. Dat bedrag kan verspreid over de komende jaren wordt gebruikt om het jaarlijkse structurele tekort van 2,5 miljoen euro op te vangen en om de tekorten in de jeugdzorg te dekken.

Volgens het gemeentebestuur zijn al deze bezuinigingen noodzakelijk om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Oldambt wijt de tekorten aan oplopende kosten op het gebied van de Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en tekorten op de bijstandsuitkeringen.

Vergadering

De genoemde voorstellen zijn plannen van het college. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.
In november wordt duidelijk waar definitief op wordt bezuinigd.

Lees ook:

- Overgebleven college Oldambt treurt om breuk
- Reden breuk Oldambt: 'SP weigert mee te werken aan bezuinigingen'

Meer over dit onderwerp:
WINSCHOTEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws