Gaswinning in Groningen stopt in 2022

Het kabinet wil dat er veel eerder een eind komt aan de gaswinning in Groningen dan eerder was gepland. De gaswinning in Groningen kan vanaf 2022 op nul uitkomen.
Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.
Eerder was nog sprake van 2030. In december vorig jaar zei minister Wiebes dat de gaskraan in 2025 mogelijk dicht zou kunnen. Nu gaat hij dus uit van drie jaar eerder.

Voorbehoud

In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat er alsnog gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld. Daarom wordt de gasbel pas later afgesloten, uiterlijk in 2026.

Volgend jaar onder 'veilig' niveau

Wiebes zegt verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het 'veilige niveau' van 12 miljard kubieke meter komt, naar 11,8 om precies te zijn. Door de versnelde afbouw van volgend jaar loopt het Rijk voor 400 miljoen euro aan aardgasbaten mis.

Discussie

Er is al lange tijd discussie over het tempo waarin het kabinet de gaswinning in Groningen terugdringt. Onder druk van de aardbevingen in Groningen gaan er steeds meer stemmen op om eerder te stoppen.

'Aanvaardbaar risico'

De Tweede Kamer riep het kabinet vlak voor de zomervakantie op de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te brengen. Op dat niveau is het risico op aardbevingen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen aanvaardbaar.

'Niet meer nodig'

Wiebes liet een paar weken geleden doorschemeren dat het Groningse gas binnen heel korte tijd niet meer nodig zal zijn. Toen wilde hij nog niet zeggen wanneer de gaskraan definitief dichtgaat.

Reacties op het gasbesluit: