Groot zeegras keert terug in Waddenzee

GRONINGEN - Rijkswaterstaat gaat groot zeegras uit de Eems-Dollard in de Waddenzee planten.Het Groot Zeegras kwam traditioneel veel voor in de Waddenzee maar door een combinatie van factoren verdween het in de jaren dertig van de vorige eeuw. In de Eems-Dollard gedijde het zeegras wel goed.Nu de omstandigheden in de Waddenzee weer beter zijn voor zeegras probeert Rijkswaterstaat deze plantensoort weer terug te krijgen. Op het Balgzand in de Friese gemeente Anna Paulowna worden vrijdag de eerste planten neergezet. Groot zeegras is van belang voor veel soorten vissen en zeeorganismen.
null