Winkeliers Veendam krijgen gewenste centrummanager

De ondernemers in het centrum van Veendam krijgen steun om onder meer de leegstand aan te pakken. Dankzij een subsidie van de gemeente Veendam is Mischa de Gier de komende maanden als centrummanager in de Parkstad actief.

En dat is nodig, zegt voorzitter Joseph Kremer van de Ondernemersvereniging Veendam.

Onpartijdig iemand

'De afgelopen jaren is de leegstand opgelopen van acht procent naar 33 procent', stelt hij onomwonden vast. 'We willen vooruit met het centrum. Het is goed om een onpartijdig iemand in huis te halen, die onafhankelijk kan kijken naar de issues die er lopen. Ook hebben we behoefte aan iemand die echt tijd kan geven aan dat wat er speelt.'

Een van de taken die de kwartiermaker krijgt is ervoor zorgen dat er draagvlak komt voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) als vervanger van de reclamebelasting. Nu is het zo dat de gemeente Veendam reclamebelasting int en dat geld gaat onder meer terug naar het centrum om bijvoorbeeld evenementen op te tuigen.

Opdracht

'Mijn opdracht is om samen met de winkeliers te kijken of dit BIZ-plan goed is voor Veendam', zegt De Gier. 'Wij denken van wel en het bestuur van de ondernemersvereniging denkt dat ook.'

Een BIZ zorgt ervoor dat winkeliers zelf gaan beschikken over de afdracht van de winkeliers. De Ondernemersvereniging Veendam pleit hiervoor, omdat het geld dan rechtstreeks word tbeheerd door de winkeliersvereniging en naast het optuigen van activiteiten ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten. Op deze manier hopen de winkeliers het publiek te verleiden om te winkelen in Veendam.

Tij keren

'Leegstand is een gegeven, maar we moeten op een gegeven moment het tij keren', vervolgt De Gier. Kremer: 'Veendam is op de goede weg. Het centrum hier staat bekend als het rondje.'

'We mogen als winkeliers het centrum compacter te maken, de gemeente heeft een stimuleringsregeling ingesteld. Er is geïnvesteerd in de openbare ruimte en de pleinen. Dat biedt perspectief voor de komende jaren.'

Lees ook:

- 'Veendam is voor toeristen volstrekt niet interessant'

Meer over dit onderwerp:
Ondernemers VEENDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws