Welk asfalt beschermt onze dijken het best?

De waterschappen in Groningen en Friesland gaan de komende jaren zes nieuwe asfaltmengsels testen waarmee dijken zouden kunnen worden versterkt. Dat gebeurt in samenwerking met vier aannemersbedrijven.

Het onderzoek maakt deel uit van het project waarin waterschap Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân in totaal twaalf nieuwe dijkconcepten langs de Waddenzee testen. 

Proefvakken

Om de nieuwe asfaltmengsels te kunnen testen zijn er zes proefvakken uitgefreesd: drie bij Sint Jacobiparochie en drie bij Harlingen. Daarin wordt het innovatieve asfalt op diverse manieren aangebracht. Dat werk moet klaar zijn voor het nieuwe stormseizoen, dat op 1 oktober begint. 

Afbeelding

Het bordje met uitleg (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Storm

De komende jaren wordt in de gaten gehouden hoe de proefvakken zich houden. 'Als er zware stormen zijn gaan we extra kijken', zegt projectleider Jan Hateboer van Wetterskip Fryslân. 'Want daar gaat het uiteindelijk om, bij mooi weer moet het er liggen maar vooral bij storm moet het er liggen'. 

Naast de praktijkproef wordt het asfalt ook in het laboratorium getest door het kunstmatig versneld te verouderen. 

500 kilometer

Met de uitkomsten moet duidelijk worden welke asfaltmengsels geschikt zijn om de Nederlandse dijken op een goedkope, duurzame, maar ook veilige manier te verstevigen. Nederland heeft 1100 kilometer aan waterkering. Ongeveer 500 kilometer daarvan is met asfalt bekleed. 

Meer over dit onderwerp:
Sint Jacobbiparochie
Deel dit artikel:

Recent nieuws