Bevolkingskrimp: laat het maar gebeuren?

De stad Groningen en Bedum groeien de komende jaren, in alle andere Groninger gemeentes daalt het inwonertal fors, voorspelt het CBS. Moeten we alles uit de kast halen om dat tegen te gaan, of het maar laten gebeuren, Beter Weters?

Gevolgen van keuzes

Ik zie de valstrik, maar weiger erin te lopen. Wie een eerlijke analyse maakt over de leegloop van bepaalde delen van ons land, kan dit bijna altijd terugbrengen tot politieke keuzes. Wie besloot de banen in de publieke sector, de sociale werkvoorziening en in de zorg om zeep te helpen? Wie zette de bijl in buslijnen, buurthuizen en bibliotheken? Wie sloot de ziekenhuizen? Het was een giftige cocktail van meer markt en minder (politieke) betrokkenheid bij de publieke zaak. 

Eerlijke kansen

Daar kunnen we alleen trots tegenover zetten. Wij vragen geen aalmoes, maar gewoon ons eerlijke deel. We hoeven geen zieligheidssubsidie, maar gelijkwaardige kansen op goed onderwijs, fatsoenlijk werk en normale voorzieningen in de buurt. Alleen dan keren we de onverschilligheid van de politici en is complete leegloop geen voldongen feit. De meer dan terechte leefbaarheidspot van de provincie heeft bijgedragen aan dorpen en gemeenschappen. Het is triest om te zien dat het nieuwe provinciebestuur die pot heeft geplunderd. Met zulke 'vrienden' heeft Groningen geen vijanden meer nodig.

Afbeelding
 

Goede verbindingen

Geen paniek! Een 'vol' platteland is geen platteland! Maar het moet op het platteland wel goed toeven zijn. Goed openbaar vervoer, goede voorzieningen (zoals winkels, scholen, infrastructuur zoals banken en bibliotheken), en goede communicatiemogelijkheden, zoals snel internet; dáárin moeten overheden derhalve investeren, maar vanzelfsprekend wel op basis van een integrale visie. Bijvoorbeeld: niet in elk dorp een school, maar een centraal gelegen school met goede verbindingen naar de omliggende kernen.

Naar de zin hebben

Mensen willen best op het platteland wonen, als dat aantrekkelijk is. Ruimte, rust, frisse lucht (althans hier in het noorden) trekken nog steeds mensen. Wie wegtrekt doet dat omdat er (vaak) te veel ontbreekt. Dáárin moet geïnvesteerd. Niet proberen het iedereen naar de zin te maken, maar mensen de mogelijkheid bieden het naar de zin te hebben. Daar gaat het om.

Afbeelding

Voorzieningen moeten op peil blijven

Allereerst: dit onderwerp verdient meer woorden dan hier beschikbaar. Negatief beeld door aardbevingen is gegeven, maar er is meer. Dus staccato: werk aan het imago! Lok mensen hier naartoe (toerisme) die zélf de kwaliteit van leven kunnen ervaren. Voorzieningen moeten absoluut op peil blijven: sport, recreatie, ontmoeting, onderwijs/kinderopvang en openbaar vervoer zijn voorwaarden voor herontwikkeling van het platteland als alternatief voor de drukke, dure stad. Maak nieuwe, interessante combi's: buurtsuper met ontmoetingscentrum. Winkels als dorpscoöperatie. Ondernemingen gerund door verstandelijk gehandicapten. Kinderopvang met dagbesteding ouderen.

Wanhoop niet

Niet hemelbestormend nieuw, maar gewoon doen! Subsidieer een tv-programma 'De vlucht naar het platteland' waarin zichtbaar wordt hoe je dicht genoeg bij Stad kunt wonen (of een andere grotere kern) met alle voordelen van een groot, voordelig huis en ruimte om de woning. Leegstaande gebouwen opkopen en beschikbaar stellen als atelierruimte voor kunstenaars. Behoud het kenmerkende, verander de inhoud. En wanhoop niet!

Afbeelding

Prestigeprojecten mislukt

Het CBS slaat wederom alarm over de krimp op het platteland. Deze krimp is rond 2004 ingezet door toenmalig gedeputeerde Calon. Gemeenten mochten niet meer bouwen ten gunste van de Blauwestad en Meerstad. Twee prestigeprojecten die mislukt zijn. Er is dus geen ruimte voor jongeren op het platteland zodat deze genoodzaakt zijn te vertrekken naar de steden. Ook is er geen doorstroming.  

Beleid moet om

Ook voor ouderen die graag in hun woonplaats willen blijven is er geen ruimte, dus blijven die zitten. Kortom: het beleid moet om. Er moeten mogelijkheden zijn voor woningbouw. Woningbouwverenigingen moeten weer gaan bouwen. Dan zal de krimp en de druk op de steden verdwijnen. In theorie zal het allemaal wel kloppen maar in de praktijk niet.

Afbeelding

Zorgelijk

'Het Noorden loopt leeg' is een actuele vrees. Overal is in ons land sprake van de trek naar de stad. Daar moet je zijn voor voortgezet en hoger onderwijs, concentraties van ouderenvoorzieningen en sportcomplexen. Het platteland heeft in tegenstelling daarmee al deze voorzieningen niet of veel minder. Volgens het CBS heeft het noordelijke platteland meer last van deze leegloop dan andere Nederlandse streken; zorgelijk!

Buslijnen, woningen

Ook bij ons moeten jongeren en ouderen op het platteland kunnen blijven wonen!  Dat vergt beleid. Zorg dat er buslijnen blijven. Een café in een dorp is zeer nuttig, daar kunnen mensen elkaar ontmoeten. Een 'soos' voor ouderen is onmisbaar. Maar dit kan alleen als er voldoende woningen zijn. Via het spreiden van woonvergunningen over hun dorpen kunnen gemeenten daar heel veel aan bijdragen. Dat zullen ze dan ook moeten doen.

Afbeelding

Keuzes maken

De voorzieningen op het platteland van Groningen lopen steeds verder terug. Dat zorgt ervoor dat vooral jongeren wegtrekken uit die regio om zich te vestigen in de meer stedelijke gebieden. Het is een illusie om te denken dat de voorzieningen in elk dorp en gehucht in de benen te houden zijn. Daar is een bepaald volume voor nodig aan klanten voor winkels, aan leerlingen voor scholen en aan liefhebbers voor sport en cultuur.

Kernen behouden

Het lijkt mij dat investeringen in die regio zeker gewenst zijn, maar dat hierbij op bepaalde kernen moet worden gefocust. Daarnaast moet het ook gestimuleerd worden om werkgelegenheid in die kernen te behouden en versterken. Wanneer dat alleen in de grote centra gebeurt zijn
verdere investeringen weggegooid geld.

Afbeelding
 
 

Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws