Havendirecteur: 'Economie Noord-Nederland komt tot stilstand door stikstofprobleem'

Groningen Seaports maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het stikstofprobleem. 'De economie in Noord-Nederland komt nagenoeg tot stilstand', zegt havendirecteur Cas König. 'De regio dreigt hiermee honderden miljoenen aan investeringen mis te lopen'.

Vrachtwagen

König: 'Je moet al een natuurbeschermingsvergunning aanvragen als je bijvoorbeeld voor een bouwproject een vrachtwagen 20 kilometer laat rijden.' 

Van Merksteijn

Dat heeft ook grote gevolgen voor de ontwikkelingen van de zeehavens in Groningen, en dat steekt hem.

'Als er één instantie is die zich druk maakt over natuur en milieu zijn wij het wel. Neem de staalfabriek die Van Merksteijn wil bouwen in de Eemshaven, maar die nu op losse schroeven staat. Dat is de groenste staalfabriek van Europa.' 

Op de rem

Van Merksteijn is niet het enige project dat gevaar loopt. Volgens König zijn er diverse grote internationale klanten die naar de Eemshaven willen komen op de rem gaan staan.

Verder is het onzeker geworden of ongeveer dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie door kunnen gaan.

'Terwijl die niet alleen bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, maar doorgaans ook aan de verlaging van de stikstofuitstoot. We doen er alles aan om de klimaatdoelen te halen, maar door deze stikstofregels dreigt het te mislukken.' 

'Hot issue'

Groningen Seaports is gedwongen veel energie te steken in de gevolgen van het stikstofprobleem. König: 'We hebben een team van zes mensen dat er mee bezig is, het is echt een hot issue'. 

Ganzenkeutel

Dat relatief kleine hoeveelheden stikstof al grote gevolgen kunnen hebben blijkt uit de volgende vergelijking die de havendirecteur maakt: 'Als je de hoeveelheid stikstof die één ganzenkeutel  bevat één keer per jaar over één hectare grond in een natuurgebied verspreidt, heb je al een probleem'.  

Remkes

Intussen is een commissie onder leiding van VVD-prominent Johan Remkes aan het bestuderen hoe de stikstofwetgeving kan worden hersteld.

Vooralsnog heeft König vertrouwen in de commissie: 'Het gaat nu zo wild dat ik me niet kan voorstellen dat de BV Nederland geen oplossing vindt. Wij hebben Remkes een brief geschreven met daarin oplossingsrichtingen die wij zien. De stikstofnorm moet omhoog en bedrijven die willen verduurzamen moeten de ruimte krijgen.' 

Het stikstofprobleem is ontstaan na een uitspraak van Raad van State, die in het voorjaar bepaalde dat de Nederlandse aanpak van stikstof niet deugt. Het gaat om het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Dat programma is opgesteld omdat de uitstoot van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) schadelijk is voor kwetsbare natuurgebieden. In het PAS is bepaald dat er ruimte moet zijn voor nieuwe economische activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten, als er maatregelen worden genomen die de uitstoot op termijn verminderen of compenseren. Maar dat is in strijd met de Europese natuurwetgeving, oordeelde de Raad van State.
 

Meer over dit onderwerp:
Havens economie DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws