Hoe (on)tevreden zijn huurders en kopers met hun woning?

We weten al langer dat de woningmarkt in Stad zeer krap is. Lange wachtlijsten bij de sociale huur, groeiende woonlasten in de vrije sector en ook de koopmarkt is oververhit.

Toch blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat driekwart van de huurders tevreden is met hun woning. Daarmee behoort de gemeente tot de top-vijf van de grootste gemeenten in Nederland met meer dan 100.000 inwoners. 

Zo zijn huurders in Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Ede en Zwolle tevredener, maar in andere steden als Leeuwarden, Emmen en de vier grote steden minder tevreden. 

Klik op een gemeente om het exacte percentage te zien. Tekst gaat verder onder de grafiek.

Huiseigenaren tevredener

Woningeigenaren zijn tevredener met hun woning dan mensen die huren. In Stad is ruim 93 procent van de woningeigenaren blij met hun huis.

Mensen die een huis kopen, kunnen hun ideale woondroom beter verwezenlijken
Tanja Traag - sociologe CBS

Volgens Tanja Traag, sociologe van het CBS, speelt het gevoel voor autonomie een belangrijke rol hierbij.

'Over het algemeen kunnen mensen die een huis kopen hun ideale woondroom beter verwezenlijken dan mensen die huren. Bovendien speelt ook onderhoud een rol. Als huiseigenaar ben je daar zelf verantwoordelijk voor, maar als huurder ben je afhankelijk. Dat kan ook invloed hebben.'

Dat blijkt ook uit de cijfers. Want waar vorig jaar ruim 87 procent van de woningeigenaren tevreden was met het onderhoud van hun huis, was bij huurders dit flink lager: ruim 58 procent. En voor huurders daalt dit percentage al sinds 2012. Toen was namelijk ruim 65 procent van de huurders tevreden met het onderhoud van de woning.

Dalende tevredenheid

Net als de landelijke trend daalt het percentage mensen dat tevreden is met hun woning de afgelopen jaren wel. Volgens Traag kan de krapte in de woningmarkt hier een rol bij spelen, maar helemaal zeker weten doet ze het niet.

'Vanuit Amsterdam weten we dat mensen die graag willen verhuizen, bijvoorbeeld om een grotere tuin of een extra kamer, weinig mogelijkheden hebben om te kunnen verhuizen. In andere regio's, en dus in Groningen, zou dit ook de oorzaak voor een verminderde tevredenheid kunnen zijn. 

In een fijne buurt vind je een kleine tuin misschien minder erg dan als je in een slechte buurt woont
Tanja Traag - sociologe CBS

Buurt van invloed

Volgens Traag staat de tevredenheid met je woning niet op zichzelf. 'Er is een heel duidelijke relatie tussen hoe tevreden je bent met je woonomgeving, met het leven als geheel en met de woning op zich. Stel dat je vindt dat je een te kleine tuin hebt, maar je zit wel in een fijne buurt. Dan vind je die te kleine tuin minder erg dan wanneer je ook in een slechte buurt zit.'

Uit een eerdere studie van het CBS blijkt dan ook dat sociale cohesie veel invloed heeft op hoe tevreden je met je woningsituatie bent. 
Tekst gaat verder onder de grafiek

Afbeelding

Lagere woonlasten

Een opvallend detail is dat huiseigenaren met lagere woonlasten tevredener zijn dan huiseigenaren met hogere woonlasten, en dat dit bij huurders juist precies andersom is: hoe lager de lasten, hoe lager de woontevredenheid.

Traag vermoedt dat dit te maken kan hebben met wanneer je bijvoorbeeld in de vrije sector huurt, je meestal in de betere buurten van de stad woont dan wanneer je relatief goedkoop woont in sociale huurwoningen. 

Verhuisbereidheid
Landelijk gezien is de wens om te verhuizen in de afgelopen jaren gegroeid. 24 procent van de mensen gaf in 2012 aan in meer of mindere mate te willen verhuizen. Dit percentage groeide tot en met 2018 naar 34 procent. In datzelfde jaar kende Overig-Groningen (het gebied waar Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier onder vallen) met 19,3 procent landelijk het hoogste percentage van huishoudens die verhuisd zijn.

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad woneninstad achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws