Vijf jaar achter elkaar gaswinning in de Troonrede: wat zei de koning?

Koning Willem-Alexander tijdens de laatste Troonrede
Koning Willem-Alexander tijdens de laatste Troonrede © ANP
Het is het vijfde jaar achtereenvolgens dat koning Willem-Alexander in zijn Troonrede de aardbevingsproblematiek in Groningen benoemt. Wat zei hij dit jaar en vorige jaren?

2015: nadruk op minder gaswinning

'Dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners in het gebied een plan op voor de versterking van woningen.'

2016: benoeming versterking

'Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. De gevolgen zijn ingrijpend en de regering wil samen met alle getroffen Groningers werken aan oplossingen. Door de gaswinning te halveren ten opzichte van 2012, en woningen en andere gebouwen te versterken, worden veiligheidsrisico's beperkt.'

In 2017: benoeming schadefonds

'De gaswinning is in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd, en per 1 oktober aanstaande wordt de productie verder teruggebracht. Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen, niet zomaar zijn weggenomen.'
In hetzelfde jaar valt in de Miljoenennota te lezen dat er minder staatsinkomsten zullen zijn door de bevingen.

In 2018: 'recht doen aan Groningers'

'De urgentie van de energietransitie is alleen maar toegenomen na het besluit de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn daarmee niet alle problemen opgelost. Daarom zet de regering concrete stappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken.'

En nu, in 2019: 'meer urgentie'

'Mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer urgentie rekenen. De regering investeert met het Nationaal Programma Groningen in het hele gebied.'