'The day after' Prinsjesdag: 'Doe Nederland recht en benut de bunders ruimte'

Commissaris van de Koning René Paas
Commissaris van de Koning René Paas © Jos Schuurman/FPS
Het provinciebestuur is gematigd tevreden met de Miljoenennota, maar ziet ook dat er heel wat huiswerk voor het kabinet op tafel ligt om Groningen niet verder op achterstand geworpen te zien worden.
De zes gedeputeerden en commissaris van de Koning René Paas komen tot die conclusie tijdens het zogeheten Prinsjesdagontbijt op het provinciehuis in Groningen. 

'Zorgwekkend'

Allereerst zorgt de verdeling van overheidsgelden over provincies en gemeenten ervoor dat onze provincie en de gemeenten met een gat in hun begroting zitten. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zegt de situatie 'zorgwekkend' te vinden en wil dit aankaarten bij het kabinet.
Daarnaast moet het Rijk met een bredere blik naar de investeringsagenda kijken dan alleen de Randstad, vindt Paas. Commissaris Paas refereert aan het investeringsfonds met mogelijk 50 miljard euro, dat de komende decennia de economie verder moet aanzwengelen in ons land.

Randstad

'Het kabinet spreekt van investeringen die rendabel zijn', zegt Paas. 'Maar wij hebben best veel last van een al te Randstedelijke interpretatie van het begrip 'rendabel'. We moeten ons niet laten aanpraten dat alleen investeren in de Randstad rendabel is. Ik zou het kabinet willen oproepen: doe Nederland recht en benut de bunders grond waar minder gebouwen, files en bedrijven zijn.'

Positief en negatief

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) ziet dat de Miljoenennota een aantal positieve punten en twee negatieve punten bevat.
'Het is positief dat er een stevige landbouwparagraaf in staat. Daarnaast wordt er één beheerautoriteit voor het Waddengebied ingesteld. Zorgwekkend is dat de Programmatische Aanpak Stikstofbeleid maar één keer wordt genoemd. Er is hiervoor geen geld gereserveerd. Het kan niet zo zijn dat de stikstofproblematiek op de bordjes van de provincies wordt geschoven, en het kabinet er verder geen geld voor vrijmaakt.'

Gaswinning

Ook over de passage rond de afbouw van de gaswinning is Staghouwer niet geheel tevreden. 'Het is positief dat Groningen genoemd wordt, maar we moeten er scherp op blijven. In de troonrede is Groningen weliswaar genoemd, maar dat komt in de Miljoenennota niet concreter terug. We moeten er dus bovenop blijven zitten.'
Diens collega Tjeerd van Dekken (PvdA) ziet vooral dat investeren in krimpgebieden en de regio wordt benoemd. Hij kondigt aan dat de drie noordelijke provincies werken aan een noordelijke krimpagenda, waarin onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting aan de orde komen. 
'Daarnaast werken we aan een RegioDeal Noordoost-Groningen, waarin we een bod doen bij het kabinet. De RegioDeal moet geld naar dit gebied brengen om de problematiek rondom krimp en leefbaarheid verder aan te pakken. In december komen we met een definitief plan.'