Uitbreiding zoutwinning naar Drenthe schiet actiegroep in verkeerde keelgat

De locatie van Nedmag in Veendam.
De locatie van Nedmag in Veendam. © Google Street View
Het uitbreiden van zoutwinning onder Zuidlaarderveen, Kiel-Windeweer en Oud Annerveen moet worden voorkomen. Dat wil actiegroep Stop Zoutwinning. Nedmag wil de provinciegrens oversteken om nieuwe zoutwinningsputten aan te leggen.
Maar die zoutputten brengen volgens de actiegroep schade toe aan het drinkwater, de bodem en gebouwen.

Nieuwe zoutwinningslocatie

'Nadat de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer zich duidelijk heeft uitgesproken tegen een nieuwe winningslocatie van Nedmag bij Kiel-Windeweer, wil Nedmag vanuit Borgercompagnie schuin naar Drenthe toe boren. Daarnaast wil Nedmag een nieuwe zoutwinlocatie bij Zuidlaarderveen en Oud Annerveen openen', legt Jean-Pierre Dessart van Stop Zoutwinning uit tegenover RTV Drenthe.
'Wij wonen in een gebied tussen drie gasvelden, met nu al flinke bodemdaling en veel schade aan gebouwen en zien de gevolgen van de zoutwinning in de omgeving van Borgercompagnie', gaat hij verder.
Bestuurders houden Nedmag de hand boven het hoofd
Jean-Pierre Dessart - Stop Zoutwinning

Nedmag: plannen zijn aangepast

Bert Jan Bruning, directeur van Nedmag, laat weten dat het bedrijf sinds 2016 het voornemen heeft ook zout te winnen in Drenthe. 'Dat voornemen is echter niet uitgewerkt en dus niet actueel. Wat nu op tafel ligt is een winningsplan dat betrekking heeft op vier nieuwe bronnen die gelegen zijn binnen onze bestaande locatie in Borgercompagnie.'
Over dit nieuwe winningsplan zal naar verwachting eind 2020 duidelijkheid komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besluit daarover.

Gevolgen

Volgens Dessart heeft de bodemdaling en het te laat aanpassen van het grondwaterpeil voor flinke schade aan huizen en infrastructuur gezorgd. 'Maar bestuurders houden Nedmag de hand boven het hoofd met als argument dat de schade aan huizen misschien door de aardgaswinning veroorzaakt zou kunnen zijn.'
Rapporten van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maken volgens de actiegroep pijnlijk duidelijk dat de gevolgen van zoutwinning onbekend en onvoorspelbaar zijn. 
Ons uitgangspunt is dat het beter moet zijn voor het milieu én net zo veilig
Bert Jan Bruning - directeur Nedmag

Miljoenen liters diesel in de grond

Volgens de actiegroep zit er al 45 miljoen liter diesel in de Gronings-Drentse bodem door de zoutwinning. Nedmag is verplicht om dit ook weer uit de bodem te halen, maar Dessart zegt dat dit niet gebeurt. Nedmag zou volgens hem niet eens precies weten waar alle diesel gebleven is. SodM wil dat de zoutwinners overstappen op milieuvriendelijke vervangers, maar volgens de actiegroep vind Nedmag dat te duur.
De uitbreidingen in de Drentse bodem zijn volgens Stop Zoutwinning een bedreiging voor de drinkwaterwinning. 'De lekkage van april vorig jaar is een rechtstreeks risico voor de drinkwaterwinning bij De Groeve', stelt Dessart.
In plaats van diep door het stof te gaan en te gaan, wil Nedmag nu vanuit Borgercompagnie onder Kiel-Windeweer zout winnen
Jean-Pierre Dessart - Stop Zoutwinning
'In plaats van diep door het stof te gaan en te stoppen met de zoutwinning in onze regio, wil Nedmag nu vanuit Borgercompagnie onder Kiel-Windeweer zout winnen', stelt hij. 'Dichter bij het waterwingebied bij Zuidlaarderveen, natuurgebied Tusschenwater en het Zuidlaardermeer, om nog maar te zwijgen van de voorgenomen zoutwinlocatie op de rand van het waterwingebied.' 

Nedmag moet op zoek naar alternatieven

In het nieuwe winningsplan van Nedmag staat te lezen dat het bedrijf actief op zoek moet naar een duurzamer alternatief voor de dieselolie die wordt gebruikt bij de winning van zout. 'Ons uitgangspunt is dat het beter moet zijn voor het milieu én net zo veilig', aldus Bruning.
Nedmag volgt daarmee het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om bij nieuwe zoutwinning geen diesel meer te gebruiken als hulpstof, maar een milieuvriendelijker alternatief.

Zorgen

Bijna alle partijen in Provinciale Staten zeggen de zorgen van Stop Zoutwinning te delen. Ze willen dat Gedeputeerde Staten helderheid verschaft over de gevolgen van de zoutwinning. Een schaderegeling vanwege de bodemdaling moet gelijk zijn aan die van de gevolgen van de aardgaswinning, inclusief omgekeerde bewijslast. 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn het daarover eens. Allebei willen ze het nieuwe winningsplan zien. Op zo'n plan mogen ze - net als bij aardgaswinning - alleen een zienswijze indienen. Het ministerie van Economische Zaken besluit of iets met die zienswijze wordt gedaan.
Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra zou één van de twee plannen om de zoutwinning naar Drenthe op te schuiven al van de baan zijn. Welke dat is, is volgens een woordvoerder van de provincie niet bekend. Dat moet blijken uit het nieuwe winningsplan van het ministerie van Economische Zaken.
Nedmag heeft toegezegd de komende tijd in gesprek te gaan met omwonenden. Het bedrijf wil informatiebijeenkomsten houden en bedrijven in de regio bezoeken.