Financiële steun voor bevingsslachtoffers die beroep doen op Arbiter Bodembeweging

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de 'Arbiter Bodembeweging' hebben voorgelegd, kunnen financiële steun krijgen bij het inschakelen van juridische hulp.
De provincie Groningen heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld. Deze regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en de Groningse commissaris van de Koning René Paas om actief bij te dragen aan oplossingen in langslepende en complexe schadegevallen.
In de pot zit 200.000 euro. Per gedupeerde kan aanspraak worden gemaakt op maximaal 1900 euro.
Bekijk hier de subsidieregeling.