Analyse: ruzie tussen Stadhuis en Lefier kent alleen verliezers

Het komt niet vaak voor dat een gemeente en een woningcorporatie het zo openlijk met elkaar aan de stok hebben, zoals nu het geval is bij de Pepergasthuis-kwestie.

Woningcorporatie Lefier wil van het monumentale pand in de Groningse binnenstad af, omdat de onderhoudskosten zwaar drukken op de begroting. Een koper is al gevonden, het voorlopige koopcontract getekend.

De huidige huurders - tevens mondige burgers - verzetten zich tegen de beoogde verkoop door Lefier. Met resultaat, want de gemeente Groningen schaart zich aan hun zijde. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) voert de strijd namens de plaatselijke politiek aan.

Van der Schaaf haalt een paardenmiddel uit de medicijnkast, dat al tientallen jaren niet meer is voorgeschreven: een speciale voogd moet de verkoop van het Pepergasthuis tegen zien te houden.

Lefier-bestuurder Margriet Drijver reageerde vorige week vrijdag furieus. Ze nam geen blad voor de mond en stelde onder meer dat de gemeente haar boekje te buiten gaat.

Nu is de reactie van Drijver op zichzelf wel logisch. Niet voor niets luidt het gezegde: wie betaalt, bepaalt. Maar bij gebouwen met een monumentale status, zoals het Pepergasthuis, houdt de overheid een vinger in de pap. Want cultuur en historie zijn verankerd - of horen dat te zijn - in de samenleving.

Voor beide standpunten is wat te zeggen. Binnenkort volgt een bindende uitspraak. Lefier heeft bij herhaling aangegeven die beslissing met vertrouwen tegemoet te zien.

Maar wie er ook gelijk krijgt, de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er alleen maar verliezers zijn. Want gemeentebestuur en woningcorporaties hebben elkaar nodig bij het besturen. Of het nu gaat om het bestrijden van armoede, wijkvernieuwing of het realiseren van een CO2-neutrale stad, ze kunnen niet zonder elkaar.

Daarbij helpt het niet als de verantwoordelijk wethouder en de bestuurder van de grootste corporatie niet met elkaar door één deur kunnen. Van der Schaaf mag dan triomfantelijk roepen dat 'de hele stad achter hem staat', maar met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

En ook al maakt Drijver als interim bestuurder van Lefier per 1 januari plaats voor haar opvolger, het kan nog wel even duren voordat de verhoudingen tussen Lefier en het stadhuis op de Grote Markt weer zijn genormaliseerd.

Lees ook:

- Voogd Pepergasthuis: 'Lefier vergist zich, ik heb nooit iets met ze te maken gehad'
- Gemeente wil met 'nieuw' wapen verkoop Pepergasthuis dwarsbomen

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws