Groningen blijft meedoen aan Shell-onderzoek naar toekomst provincie

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk had erop aangedrongen Shell niet te betrekken bij het onderzoek.
SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk had erop aangedrongen Shell niet te betrekken bij het onderzoek. © SP Groningen
De gemeente Groningen kan gewoon deel blijven nemen aan een onderzoek naar de toekomst van Noord-Nederland. De gemeenteraad van Groningen heeft daar woensdagmiddag over gestemd.
In de motie verzochten drie partijen de gemeente om niet samen te werken met Shell aan een onderzoek naar de toekomst van Groningen. De meeste partijen blijken daar echter op tegen te zijn.

Pyromaan

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk daagde specifiek PvdA en GroenLinks uit in een debat dat hij samen met de Partij voor de Dieren en de Stadspartij had aangevraagd. 'Vindt u deelname aan dit onderzoek wenselijk, terwijl de Groninger Bodembeweging en Gasberaad er niets van moeten hebben?', vroeg hij ze.
'Shell dit onderzoek laten financieren en daar als gemeente aan deel te nemen, is hetzelfde als een pyromaan om advies vragen om het huis te blussen dat hij net in de fik heeft gezet.'
'Na jarenlange strijd is het gelukt om Shell uit de Groninger gasellende te krijgen. Dan moet je ze niet meteen weer een rol geven', zegt Dijk.

Moreel kompas niet altijd aanwezig

'Het moreel kompas van Shell en dochterbedrijf NAM is duidelijk niet altijd aanwezig', zegt Julian Bushoff (PvdA) 'Kijk naar de berichtgeving vandaag in de krant, waaruit blijkt dat de NAM Nederland in de kou dreigde te zetten', geeft hij als recent voorbeeld.
'Zodra Shell over de brug komt, vind ik dat goed', zegt Bushoff. 'We moeten Shell eraan houden dat het bedrijf iets terugdoet voor Groningen. Als dat betekent dat we daarvoor met Shell om tafel moeten gaan, is dat wat mij betreft geen probleem. Maar het moet wel duidelijk zijn: wij bepalen, zij betalen.'

Provincie eruit donderen

En hoewel Shell wat SP'er Jimmy Dijk betreft 'gewoon de provincie uit moet donderen', zag Bushoff dat alle partijen die de motie niet mede-indienden, zijn betoog steunden.
De meeste fracties laten weten dat het onderzoek geen probleem is, al moeten het proces en de uitkomsten transparant zijn. 'We moeten ook niet blijven hangen in het vijanddenken', zegt D66'er Koosje van Doesen. 

Shell vooral financier

Wethouder Roeland van der Schaaf noemt Shell vooral financier van het onderzoek. 'Daarmee is het niet zo dat Shell de uitkomsten van het voorstel domineert.'
De wethouder zegde toe meerdere bijeenkomsten te organiseren waarin de uitkomsten van het onderzoek met inwoners worden besproken. GroenLinks had hierom gevraagd, als voorwaarde om deelname aan het onderzoek te steunen.