Minister: rederij moet vaart maken met vergoeding kosten containerramp

Rederij MSC zal de komende weken nog 'belangrijke stappen' moeten zetten 'om te kunnen komen tot een goede en verantwoorde, minnelijke afwikkeling'. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen

Ze antwoordde daarmee per brief op vragen van de VVD over de afwikkeling van de containerramp.

Begin dit jaar verloor de MSC Zoe ruim driehonderd containers op de Noordzee. Een deel van de lading spoelde aan op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese kust. De rest belandde op de zeebodem. Bij elkaar gaat het om 3,2 miljoen kilo afval.

Twee miljoen nog niet betaald

Onder leiding van Rijkswaterstaat werd een bergingsoperatie op touw gezet. Natuurorganisaties, gemeenten en honderden vrijwilligers maakten de stranden en de kwelders zo goed mogelijk schoon.

De totale kosten van de schoonmaak worden op op zo'n drie miljoen euro geraamd, te betalen door MSC. Tot nu toe heeft de rederij iets meer dan negen ton overgemaakt. Al met al zijn er nog voor bijna twee miljoen euro aan openstaande rekeningen.

Voorwaarden

MSC wil 'onder voorwaarden' de resterende rekeningen deels voldoen. Met de Waddengemeenten wordt overlegd of zij kunnen instemmen met deze voorwaarden. Wat die voorwaarden precies zijn, schrijft de minister niet. Uit haar brief wordt wel duidelijk dat er nog diverse meningsverschillen zijn.

'Naast de afwikkeling van de schadeclaims wordt er met MSC ook gesproken over de afronding van de bergingsoperatie op zee, het opruimen van lading die mogelijk in de toekomst nog aanspoelt en het onderzoek naar de ecologische effecten.' 

'Afspraken over al deze onderwerpen zouden moeten worden opgenomen in een met MSC te sluiten minnelijke overeenkomst. Alleen zo is de Staat bereid om de aansprakelijkheidsstelling van MSC te beëindigen.'

Alsnog naar de rechter?

Niet alleen de gemeenten en de natuurorganisaties, ook Van Nieuwenhuizen begint haar geduld te verliezen:

'Mijn voorkeur gaat nog steeds uit om er langs minnelijke weg met MSC uit te komen. Als onverhoopt mocht blijken dat een minnelijke overeenstemming met MSC niet mogelijk is, dan rest alleen nog de inzet van juridische instrumenten om te proberen de resterende kosten op MSC te verhalen.'

Met andere woorden: de gang naar de rechter blijft voor Van Nieuwenhuizen nadrukkelijk een mogelijkheid. Wanneer ze hierover de knoop doorhakt, vermeldt ze niet.

Lees ook:

- Nasleep containerramp: rederij houdt hand nog op de knip
- Alles over de containerramp

Meer over dit onderwerp:
containerramp DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws