Wiebes werkt aan vergoeding voor immateriële schade

Wiebes in Westerwijtwerd
Wiebes in Westerwijtwerd © ProNews
Drie experts moeten minister Wiebes adviseren hoe een vergoeding voor immateriële schade als gevolg van de gaswinning tot stand komt.
Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over de stand van zaken rond de gaswinning.

Werkwijze

'Met het wetsvoorstel voor de 'Tijdelijke wet Groningen' wordt geregeld dat alle vormen van schadeafhandeling door het Instituut Mijnbouw Groningen worden afgehandeld', zo meldt de minister in de brief. 'In dit kader heb ik drie experts gevraagd om een werkwijze voor de vergoeding van immateriële schade te ontwikkelen.'

Toegenomen aantal schademeldingen

Verder informeert Wiebes de Tweede Kamer over de afhandeling van schadegevallen. Wiebes concludeert dat er inmiddels 21.000 meldingen zijn afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en dat er honderd miljoen aan schadevergoedingen is uitgekeerd.
Een deel van die afhandeling komt dankzij de stuwmeerregeling, waardoor negenduizend schademeldingen versneld zijn afgehandeld.
Daartegenover staat het toegenomen aantal schademeldingen waar de minister geen antwoord op heeft.

Westerwijtwerd

'Het aantal nieuwe schademeldingen sinds de beving bij Westerwijtwerd is significant gestegen. Voor de beving van 22 mei jl. lag het aantal meldingen op gemiddeld tweehonderd per week. Over de zomer is dat opgelopen tot gemiddeld bijna zeshonderd per week.' (...) 'De huidige aanhoudende groei van het aantal meldingen kan hiermee niet geheel verklaard worden. Er zijn vierduizend meldingen meer binnengekomen dan verwacht.'
Wiebes kondigt aan dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade gaat onderzoeken wat de beweegredenen van mensen zijn om hun schade nu te melden, om zo beter te weten te komen wat de oorzaak van de stijging is.