SP wil opheldering over nieuwe rondweg Winsum

Een deel van de Onderdendamsterweg bij Winsum. Als de bocht rechtdoor zou gaan, kom je op de N361.
Een deel van de Onderdendamsterweg bij Winsum. Als de bocht rechtdoor zou gaan, kom je op de N361. © Google Street View
De SP heeft vragen over de plannen voor een nieuwe rondweg in Winsum. De gemeente wil de Onderdendamsterweg doortrekken naar de provinciale weg N361. Net als omwonenden vraagt de partij zich af of de veiligheid goed is onderzocht.
Binnenkort vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Als voorbereiding hierop wil de SP graag opheldering over een aantal zaken.

Verkeersveiligheid

De partij wil weten hoe de verkeersveiligheid van de geplande weg getoetst is en of de geplande kruising onderzocht is. Ook vraagt de SP zich af of het een goede oplossing is als er meer oversteekplaatsen komen.
De partij vindt bovendien dat het proces rondom de rondweg niet goed gelopen is. De eerste versie van het bestemmingsplan is vorig jaar ingetrokken, nadat bewoners kritiek hadden en de weg niet aan wettelijke eisen voldeed. De SP wil van het college weten of ze ervan uit kan gaan dat er in de toekomst zorgvuldiger wordt omgegaan met bestemmingsplannen.

Gevolgen

Daarnaast vraagt de SP wat de gevolgen van de plannen voor Onderdendam zijn. Of dit extra verkeer oplevert, bijvoorbeeld. De partij stelt voor om te onderzoeken op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat minder verkeer door Onderdendam rijdt.
De gemeente heeft woensdag al laten weten eerst alle zienswijzen te willen bestuderen. Daarna volgt pas een reactie.
In november vergadert de raad over de rondweg.