Minister Wiebes: capaciteit TCMG verhogen voor snellere schadeafhandeling

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) krijgt mogelijk de ruimte om haar personeelsbestand uit te breiden om zo de schadeafhandeling te versnellen.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft daarover donderdag gesproken met de directie van de TCMG.

Meer meldingen

'Het is belangrijk dat we de snelheid verhogen. Ik vind dat de snelheid ook verder omhoog moet', stelt Wiebes. 'Daar heb ik met de TCMG en de directie over gesproken. We mikken op een forse verhoging van de capaciteit en dat is ook nodig, want we zien dat mensen bij het schadeloket ook meer meldingen doen.'
Wiebes sluit niet uit dat mensen meer vertrouwen hebben in de schadeafhandeling. 'Er zitten ook allemaal mensen bij die hebben gedacht, wat heeft het voor zin om schade te melden? Die denken nu: het heeft toch zin en ook die mensen willen we nu helpen. Daarom willen we opnieuw gaan werken aan een verdere verhoging van de capaciteit.'

Beter inzicht

Tegelijkertijd wil de minister beter inzicht krijgen in het toegenomen aantal schademeldingen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat het aantal nieuwe meldingen sinds de beving bij Westerwijtwerd significant is gestegen, maar dat die groei niet geheel kan worden verklaard. De Kamerbrief meldt dat er 4.000 meer meldingen zijn binnengekomen dan verwacht. Daarom start de minister een onderzoek.
'We willen inzicht krijgen waarom mensen dat doen', geeft hij aan. 'Het zou kunnen zijn dat het grotere aantal meldingen de komende tijd aanhoudt. Dat betekent dat we ons moeten gaan richten op nieuwe getallen van instroom. Dus daar gaan we aan werken.'