Groningse advocaten steunen stakingsoproep om rechtsbijstand

Groningse advocaten geven massaal gehoor aan de oproep om de eerste twee weken van januari te staken.

De actie is gericht tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voor mensen die anders geen advocaat kunnen betalen. De stakingsoproep is gedaan door de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Orde van Advocaten, en wordt gesteund door veel bekende strafpleiters.

Te weinig betaald

Volgens Judith Kwakman van de Orde van Advocaten Noord-Nederland wordt de rechtsbijstand uitgekleed. 'Wij krijgen voor elke piketmelding anderhalf uur uitbetaald voor verhoorbijstand. Dat is veel te weinig.'

De advocatenorganisaties vinden bovendien dat de sociaal advocaten structureel worden onderbetaald. 'Met deze actie willen we laten zien wat de gevolgen zijn als wij ermee stoppen. Maar financieel is het gewoon niet meer haalbaar om je kantoor draaiende te houden met de huidige vergoedingen', meent Kwakman.

Verdachten vrijgelaten

De staking van de strafpleiters zal gevoeld worden, denkt Kwakman. 'Verdachten kunnen bijvoorbeeld niet meer verhoord worden door de politie. Als er geen advocaat beschikbaar is, moeten zij heengezonden worden.'

Ook zal de actie schadelijk zijn voor verdachten die ervoor kiezen om zonder advocaat een verhoor in te gaan, stelt Kwakman. 'Dat betreuren wij. Maar er wordt constant een beroep gedaan op onze loyaliteit richting deze kwetsbare groep verdachten, en dat kunnen wij niet meer volhouden.'

Geld nodig

De Orde van Advocaten hoopt dat de actie ertoe leidt dat de minister gaat bewegen. Kwakman: 'De minister weigert stelselmatig er geld bij te doen, terwijl meerdere onderzoeken aangeven dat er meer geld nodig is om het systeem van toegevoegde rechtsbijstand in stand te houden. Wij hopen dat de minister hierdoor toch over de brug komt en extra financiering zal aanbieden.'

Advocaten zijn overigens niet verplicht om verdachten die het zelf niet kunnen betalen, bij te staan. 'Maar wij vinden dat ook de kwetsbaren in de samenleving recht hebben op rechtsbijstand. Als alle advocaten ervoor kiezen om dat niet meer te doen, en alleen draagkrachtige mensen gaan bijstaan, zou dat schrijnend zijn.'

Lees ook:

- 'Het wordt de advocatuur onmogelijk gemaakt om haar werk te doen'
- Advocaten gaan staken: 'Rechtsbijstand is fundamenteel recht'
- Wie helpt straks nog de minderjarige verdachte?

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws