Kan gras ons van het aardgas helpen?

Jan-Peter Nap
Jan-Peter Nap © Eva Hulscher/RTV Noord
Hoe mooi zou het zijn als je gras kon omtoveren in groen gas? In elk geval mooi genoeg voor een subsidie van zeven ton van het Regieorgaan SIA, zo blijkt.
Onderzoeker Jan-Peter Nap van de Hanzehogeschool kan daardoor verder met zijn onderzoek naar het ontwikkelen van groen gas; biogas dat geschikt is voor het Nederlandse gasnet.
Biomassa (zoals houtsnippers en GFT-afval) wordt al veel ingezet om biogas van te maken. De verwachting is dat de vraag naar dit soort restproducten als biomassa verder toeneemt. Daardoor zou het interessant zijn om ook gras als biomassa in te kunnen zetten. Maar de opbrengst van gras naar gas is nu nog minimaal.

Toevoegen van groen waterstof

Het lectoraat van Nap gebruikt nu een nieuwe samenstelling van micro-organismen uit de pens van de koe en kleine hoeveelheden zuurstof. Dit moet allemaal helpen bij de afbraak van het gras. Om de opbrengst van het gas te verhogen wordt groene waterstof gebruikt. Dat zet de kooldioxide in het biogas ook om in groen gas. Groen waterstof komt op haar beurt uit water. Daarvoor wordt elektrolyse met duurzame energie ingezet.
De onderzoekers gaan nieuwe vergisters ontwerpen en maakt bedrijfsmodellen voor verbeterde biogastechnologieën.
Naast de Hanzehogeschool werken Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition, GasTerra, Provincie Drenthe, BioclaerEarth, DMT Environmental Technology en ENKI Energy mee. In totaal gaat er 1,5 miljoen om in het project, dat Why Care More heet.