ESD vecht boete om mogelijke bodemvervuiling aan

Chemiebedrijf ESD in Farmsum eist dat de provincie afziet van een dwangsom voor bodemverontreiniging door petroleumcokes. De zaak diende donderdag bij de rechtbank in Groningen.

De discussie over bodemverontreiniging staat los van het conflict met de provincie over de uitstoot van vezels.

Bedreiging voor bodem

De provincie Groningen legde ESD dit voorjaar een boete van maximaal 100.000 euro op, als het bedrijf geen maatregelen zou nemen om bodemverontreiniging tegen te gaan.

Volgens het provinciebestuur kunnen petroleumcokes, een grondstof van ESD, gevaarlijk zijn voor de bodem.

Wat zijn petroleumcokes?
Petroleumcokes zijn donkergekleurde korrels die gewonnen worden uit aardolie. ESD mengt deze cokes met zand. Het mengsel wordt in een oven tot 2.500 graden Celsius verhit.

Bij deze temperatuur ontstaat siliciumcarbide, een harde steensoort die in schuurpapier, slijpmiddel en dieselroetfilters zit.

Stoffenlijst

ESD slaat de petroleumcokes deels op in de buitenlucht. Volgens de provincie kan de bodem verontreinigd worden als de stapels nat worden, bijvoorbeeld bij regen. De cokes staan op een lijst met bodembedreigende stoffen.

Volgens ESD zijn de cokes niet gevaarlijk: 'Uit onderzoek van toeleveranciers en gerenommeerde bureaus blijken er geen negatieve effecten te zijn voor het milieu. Ook zijn er bij ons op het terrein drie tests geweest, waarbij geen waardes zijn overschreden', zegt directeur Richard Middel.

Essentiële vraag

De vraag in hoeverre de cokes de bodem al dan niet vervuilen, is belangrijk voor het bedrijf. Als dat wel het geval zou zijn, moet ESD maatregelen nemen om te voorkomen dat de stof in de bodem kan trekken. Dat kan in de papieren lopen.

Het bedrijf liet tijdens de zitting weten bang te zijn dat de provincie in dat geval nog strengere regels opstelt. 'Dan kunnen we erop wachten dat er volgend jaar weer iets niet deugt. We zitten niet in de situatie dat we vertrouwen dat het allemaal goed zal komen.'

Volgens de advocaat van de provincie valt dat wel mee: 'Die vrees van ESD is niet terecht.'

Het bedrijf wil meewerken als extra onderzoek naar het gevaar van de cokes nodig blijkt te zijn.

Wachten op de uitspraak

ESD zou een dwangsom opgelegd krijgen als er voor 1 november geen bodembeschermende maatregelen genomen zijn. Maar het provinciebestuur heeft toegezegd nu eerste te wachten op de uitspraak van de rechter, half november.

Het is niet het enige conflict tussen ESD en de provincie. Tegelijkertijd speelt ook de discussie over de sic-vezels. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat het bedrijf deze vezels uitstoot tijdens blazers en het normale productieproces.

Vergunning aangevraagd

De vezels kunnen volgens de Gezondheidsraad en de GGD voor mensen kankerverwekkend zijn. De provincie wil dat ESD stopt met de uitstoot van die vezels. Lukt dat niet, dan moest het bedrijf boetes betalen tot maximaal 750.000 euro.

ESD vocht deze dwangsom met succes aan bij de rechter. Die oordeelde dat ESD de kans moet krijgen om een vergunning hiervoor aan te vragen. Dat heeft het bedrijf inmiddels gedaan. Ook daarover valt half november een besluit.

Lees ook:

- ESD vraagt vergunning aan voor vezels; bedrijf neemt maatregelen

Meer over dit onderwerp:
FARMSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws