Curator North Refinery: 'Onbegrijpelijk dat de provincie 1,2 miljoen van mij wil'

Het failliete North Refinery in Farmsum
Het failliete North Refinery in Farmsum © Archief FPS/Jos Schuurman
De curator van het failliete North Refinery in Farmsum vindt het onbegrijpelijk dat de provincie Groningen hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de kosten van het opruimen van olietanks en lekkende leidingen.
Groningen probeert ruim 1,2 miljoen euro bestuursdwangkosten op de curator te verhalen, bleek donderdag bij de Raad van State. Daar probeert de Groningse curator van de aanmaning af te komen.
De Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen vinden dat de curator veel meer had kunnen en moeten doen om een paar ernstige milieuovertredingen op het terrein van het failliete oliebedrijf aan te pakken.

'Alles gedaan'

Volgens de curator heeft hij alles in het werk gesteld om de overtredingen, zoals lekkende olieleidingen en leeghalen van twee olietanks, te verhelpen. Maar volgens zijn raadsvrouw kreeg hij niet voldoende tijd om het zelf op te lossen. De provincie wilde in maart 2017 niet wachten en greep zelf in.
Omdat er olie uit leidingen in de grond weglekte en er onmiddellijk iets moest gebeuren, zei de raadsman van de provincie tijdens een rechtszaak in Den Haag. Hoewel de curator het normaal vindt dat hij als curator aansprakelijk wordt gesteld, snapt hij niet waarom de provincie nog een stap verder gaat en hem ook persoonlijk aansprakelijk stelt.
Samen met het opruimen van de olietanks vindt Groningen dat de curator de 1,2 miljoen euro opruimkosten maar uit zijn privé-vermogen moet betalen.

Niemand meer

De raadsvrouw van de curator zei dat als de Raad van State dat ook vindt, bijna niemand meer curator wil worden. Immers, als het om grote bedragen gaat kan hij, of zij zelf geruïneerd worden. Groningen vindt het in dit geval wel redelijk, omdat zij vindt dat er nog voldoende geld in de failliete boedel van North Refinery zat om de milieuovertredingen zelf ongedaan te maken en de opruimkosten zelf te financieren.

'Geen geld over'

De curator ontkende dat er nog geld over was en dat hij niets kon doen zonder geld van de provincie. De Raad van State stelde kritische vragen over de wijze waarop Groningen de kosten van het opruimen van het North Refinery-terrein op een privé-persoon wil verhalen. Volgens de curator wringt Groningen zich in allerlei bochten om in ieder geval nog een deel van de hoge kosten van het saneren van North Refinery terug te krijgen.
Het leegschudden van zijn persoonlijke portemonnee vindt de curator een paar stappen te ver. Overigens ging de zaak van donderdag over opruimkosten van 880 euro.

Wachten op andere uitspraak

De uitspraak van de Raad is evenwel doorslaggevend voor een andere rechtszaak bij de Groningse rechtbank. Die gaat om 1,2 miljoen euro. De rechtbank houdt die zaak aan totdat het hoogste bestuursrechtscollege einduitspraak over de 880 euro heeft gedaan.