Groningen lijkt bijrol te krijgen in nationale stikstofdans

© Provincie Groningen
De provincie Groningen mag, wat betreft stikstofproblematiek, zich in zijn handen wrijven met de lage hoeveelheid Natura 2000-gebieden die ze heeft. De impact van de aanpak van de stikstofcrisis lijkt in Groningen daardoor minder groot dan in de rest van Nederland.
Met de Natura 2000-gebieden wordt de biodiversiteit in Nederland gewaarborgd. Alleen het loofbos Lieftingsbroek ligt volledig op Gronings grondgebied: de Waddenzee, het Leekster- en Zuidlaardermeer worden gedeeld met buurprovincies.

Blijft 130, 130?

Automobilisten in de provincie Groningen hoeven zich voorlopig weinig zorgen te maken om een verlaging van de maximumsnelheid op de A7 en A28, denkt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).
'De snelheidsbeperkingen gelden vooral voor wegen die dicht bij de Natura 2000-gebieden liggen, en die zijn er amper in Groningen.' 
Zie hier een kaart van de Natura 2000-gebieden in Nederland.

'Vergunningverlening opstarten'

Toch gaat het 'hoofdpijndossier stikstof', zoals De Telegraaf het noemt, niet helemaal aan Groningen voorbij.  'Alle activiteiten die te maken hebben met de Wet Natuurbescherming liggen nu stil', zegt Staghouwer, die in Groningen over de vergunningsverlening gaat.
'Nu de minister maatregelen neemt kunnen we die waarschijnlijk weer op gaan starten. Dinsdag bespreken we in het college van Gedeputeerde Staten of de maatregelen uitvoerbaar zijn, en dan kunnen we weer vergunningen gaan verlenen.'

En de boeren?

Boeren zitten niet bepaald te wachten op nieuwe maatregelen, bleek wel uit de protesten van afgelopen dinsdag.
Volgens minister Carola Schouten (ChristenUnie) hoeven boeren in Nederland niet gedwongen te stoppen met hun activiteiten: 'boeren die willen blijven boeren kunnen dat blijven doen. Boeren die zelf willen stoppen, die gaan we helpen.'

Landbouwprovincie

'Groningen is een landbouwprovincie. Er is veel land in gebruik als grond voor de agrarische sector. Dat Groningen maar een paar Natura 2000-gebieden heeft zorgt ervoor dat we er in Groningen niet heel veel last van gaan hebben.'
Ook boeren in Groningen hoeven dus niet gedwongen te stoppen met hun bedrijf. 'Op de Veluwe en ook op andere plekken in het Noorden zijn er grotere problemen. Er zal in Groningen wel iets moeten gebeuren, maar er hoeven hier niet grootschalig boerenbedrijven dicht', zegt Staghouwer.

Meer vergunningen

De gedeputeerde moet wel extra vergunningsaanvragen gaan behandelen van boeren die relatief kleine uitbreidingen willen doen. Hoefde een boer zo'n kleine uitbreiding vroeger alleen nog maar te melden, nu moet hij of zij er een vergunning voor aanvragen.
Dat brengt extra werk met zich mee. Toch verwacht Staghouwer niet dat het eindresultaat er anders door uit gaat zien. 'Ik verwacht dat het uiteindelijk geen problemen gaat opleveren, en dat die vergunningen gewoon verleend worden.'