Delfzijl presenteert locaties voor 750 nieuwe huizen

In Delfzijl worden de komende jaren op tien tot twintig verschillende locaties nieuwe woningen gebouwd. Het gaat in totaal om 500 tot 750 huizen, die gesloopt en herbouwd moeten worden vanwege de versterking.
De meesten daarvan staan in de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord, waar honderden woningen gesloopt moeten worden.

Compacter

De gemeente presenteert de locaties eind volgende maand op een Woonbeurs in de Brede School Noord. Daar kunnen huurders en particulieren kijken waar zij straks willen wonen.
'We willen de stad inbreiden. Dat betekent dat we het centrumgebied zoveel mogelijk bebouwen en de randen uitdunnen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA). Daardoor wordt de stad compacter.

Sporen nagelaten

Met name in de wijk Delfzijl Noord wemelt het op dit moment van de lege groenstroken. De massale sloop van leegstaande huizen in de afgelopen decennia heeft nog altijd zijn sporen nagelaten.
Plannen zijn er wel om het tij te keren. In de Schrijversbuurt, vlakbij het winkelcentrum, komen honderd nieuwe huurwoningen van Acantus. Daar kunnen bewoners uit de Zandplatenbuurt straks naartoe.
Ook aan de Uitwierderweg wordt binnenkort begonnen met de bouw van nieuwe huizen.

Ruimere kavels

Om minder lege groenstroken over te houden, worden de kavels mogelijk iets groter, zegt Rijzebol: 'We gaan goed nadenken hoe we de woningen inpassen in het groen. Het moeten geen blokkendozen worden, mensen moeten mooi in het groen gaan wonen.'
Met de 141 particuliere woningeigenaren uit de Zandplatenbuurt zijn de eerste gesprekken over sloop en nieuwbouw inmiddels afgerond. De meesten kiezen voor een nieuwe woning. Een enkeling laat zich uitkopen door de gemeente, vanwege persoonlijke omstandigheden.
Begin volgend jaar moeten de eigenaren een keuze maken of en waar zij de nieuwe woning laten bouwen.

Houtwerf

De eerste van in totaal 386 huurders gaan in november over naar hun nieuwe woning. In de Doklanden, bij de jachthaven in Delfzijl, wordt deze maand het nieuwe appartementencomplex Houtwerf van Acantus opgeleverd.
Hier komen huurders van de Schuitenzandflats, de Balticparkflat en de Filadelfiaflat in.
De presentaties van de beoogde nieuwbouwlocaties zijn op vrijdag 22 november voor de bewoners van de Zandplatenbuurt en zaterdag 23 november voor alle andere geïnteresseerden.