Honderden arbeidsongeschikten verliezen (deels) hun uitkering

Honderden mensen die door het Groningse UWV in 2018 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard, raken hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt.

Het gaat om mensen wier zaak werd beoordeeld door een verpleegkundige in plaats van een arts. Dat is tegen de regels.

Opnieuw beoordeeld

Toen dat bekend werd, beoordeelde het UWV de situatie van 1900 mensen opnieuw, nu door artsen. Van die 1900 mogen ruim 1330 hun volledige uitkering houden.

Van een deel van de overigen, 360 mensen, werd de uitkering verlaagd. Voor 160 mensen stopt de uitkering helemaal omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Financiële compensatie

Het UWV zegt zich verantwoordelijk te voelen voor die laatste categorie, te meer omdat het UWV de oorspronkelijke beoordeling - zonder dat ze dat wisten - verkeerd heeft uitgevoerd.

Bij wijze van uitzondering mogen ze vijf jaar lang aanspraak maken op dienstverlening door het UWV-werkbedrijf. Ook wordt onderzocht of zij financiële compensatie kunnen krijgen gedurende een bepaalde periode.

Niets terugbetalen

De mensen van wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering verlaagd is, hoeven niets terug te betalen aan te veel ontvangen uitkering. Het UWV meldt verder dat de dossiers van ruim 400 mensen nog opnieuw moeten worden bekeken.

Lees ook:

- UWV gaat door verpleegkundigen beoordeelde dossiers opnieuw bekijken
- Minister tikt UWV op de vingers om illegaal weggewerkte wachtlijsten
- 'Gronings UWV-kantoor werkt wachtlijsten illegaal weg'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws