Wachtlijst met meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt maar niet korter

Veilig Thuis Groningen heeft moeite de wachtlijst weg te werken. Bij de organisatie kun je je melden met zorgen over anderen, bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling. Op dit moment zijn 220 meldingen nog onbehandeld.

Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen ligt de oorzaak in een wetswijziging. Medewerkers in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang zijn verplicht de meldcode te gebruiken. Daarin staat wat ze moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Een melding bij Veilig Thuis maakt deel uit van de meldcode.

'Probleem is groter'

Gijsbertsen: 'Het probleem is niet groter, maar we zien meer van het probleem. Maar de stijging is zo groot dat we niet voldoende capaciteit hebben en niet voldoende middelen van het Rijk hebben gekregen om dat op te kunnen vangen.'

Het Rijk hield rekening met vijf procent meer meldingen. In de praktijk gaat het volgens Gijsbertsen om tientallen procenten.

Wachtlijst wordt niet korter

Inmiddels is besloten niet op Rijksgeld te wachten, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het blijkt namelijk lastig om personeel te vinden. De wachtlijst neemt nu niet verder meer toe, maar is met 220 meldingen nog aanzienlijk. 'Het is nooit goed om wachtlijsten te hebben bij Veilig Thuis. Er wordt wel heel goed gekeken waar urgentie is en hoe we die risico's zoveel mogelijk kunnen beperken.'

Veilig Thuis bekijkt per melding wie kan helpen. Dit kan Veilig Thuis zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld een sociaal team. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren medewerkers geschoold in het gebruik van de meldcode.

Lees ook:

- Ambtenaren stad leren kindermishandeling herkennen

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws