Aantal inspecties en beoordelingen blijft achter bij afgelopen jaren

© Goos de Boer/RTV Noord
Het geduld van mensen wiens huis mogelijk moet worden versterkt, wordt verder op de proef gesteld. Het aantal inspecties en beoordelingen voor de versterking blijft dit jaar achter ten opzichte van 2017 en 2018.
Daardoor duurt het langer voordat ze duidelijkheid krijgen over wat er met hun woning moet gebeuren. 

Minder inspecties

Waar in 2017 nog meer dan 5000 huizen zijn geïnspecteerd en in 2018 nog bijna 4000, zijn er dit jaar tot nu toe iets meer dan duizend huizen geïnspecteerd. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken verwacht dat in het laatste kwartaal van dit jaar nog eens duizend huizen worden geïnspecteerd, maar ook dan zit het aantal inspecties pas op de helft van het aantal inspecties in 2018.
Het aantal beoordelingen dit jaar (520) blijft ook achter bij 2017 en 2018. Toen zijn respectievelijk bijna 3000 en iets meer dan 2000 huizen beoordeeld.
De cijfers staan in het langverwachte overzicht dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken de Tweede Kamer had beloofd.
Tijdens de inspectie komt een deskundige het huis opnemen. Er worden foto's gemaakt en de constructie wordt bekeken. De beoordeling volgt daarna. Met berekeningen wordt gekeken of het huis voldoende veilig is bij een zware aardbeving. Als dat niet het geval is, moet het huis worden versterkt of opnieuw worden gebouwd.
Het aantal huizen dat in 2019 is opgeleverd, ligt wel hoger dan in de voorgaande jaren. Het ministerie meldt dat in totaal bijna duizend versterkte huizen zijn opgeleverd. De helft daarvan is dit jaar versterkt. De meeste projecten zijn echter al in 2018 of eerder gestart. Voordat minister Wiebes de regels rondom de versterking aanpaste. 

Weglopen ingenieurs

De oorzaak van het lage aantal inspecties en beoordelingen ligt onder meer bij de verminderde beschikbaarheid van ingenieurs. Die zijn vorig jaar in groten getale ander werk gaan zoeken omdat opdrachten voor de versterking uitbleven. Dat komt weer omdat de minister een andere aanpak wilde voor de versterkingsoperatie.
In een overleg in juli 2018 is het ministerie door de Nationaal Coördinator Groningen al gewaarschuwd voor het weglopen van de ingenieurs. Het ministerie gaf daarop aan dat 'risico te erkennen en de consequenties daarvan te accepteren'.