Woningen voor ouderen op plek oude scholen in Winsum

De gemeente Het Hogeland wil onder voorwaarden woningbouw toestaan op de locatie van de huidige scholen CBS 'De Piramiden' of die van OBS 'De Tiggeldobbe in Winsum.

De initiatiefgroep '55+ Wonen Winsum' heeft hiervoor een plan gemaakt dat het college ondersteunt.

Scholen komen leeg

De beide gebouwen komen leeg te staan omdat de scholen op termijn hun intrek nemen in het nieuwe gebouw 'De Tirrel'.

De initiatiefgroep heeft plannen om op één van de schoollocaties rond de 16 huur- of
koopwoningen te realiseren, in de vorm van een hofje. Het idee is om het voor oudere
bewoners, die omzien naar elkaar, mogelijk te maken om tot op hoge leeftijd zelfstandig te
kunnen blijven wonen.

Potientiële belangstellenden

De initiatiefgroep kan door de toezegging van de gemeente op korte termijn subsidie
aanvragen uit de 'Stimuleringsregeling Wonen en Zorg' van het ministerie van VWS. De groep kan dan verdere stappen zetten in de planontwikkeling. Ook kan het dan potentiële belangstellenden gaan werven.

Meer over dit onderwerp:
Winsum
Deel dit artikel:

Recent nieuws