Kamervragen over bodemdaling en gaswinning Waddenzee

CU en D66: 'Wat voor gevolgen heeft gaswinning voor de Waddenzee?'
CU en D66: 'Wat voor gevolgen heeft gaswinning voor de Waddenzee?' © Werkgroep Horizon Schiermonnikoog
De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de Waddenzee. Zo willen de partijen weten of er al duidelijkheid is over de eventuele bodemdaling.
De vragen worden gesteld naar aanleiding van kritiek die de Waddenvereniging, Greenpeace en de Werkgroep Horizon hebben op de gaswinning.

NAM-studie

De NAM doet momenteel studie naar de te verwachten lange termijn bodemdaling (het na-ijleffect) bij kleine gasvelden in het oostelijk deel van de Waddenzee. De twee partijen willen van de minister weten wie opdracht heeft gegeven voor die studie: of dit door het Rijk of de NAM is ingesteld.

Onafhankelijk?

De ChristenUnie en D66 vinden dat het onderzoek naar bodemdaling onafhankelijk moet worden uitgevoerd, omdat de NAM financiële belangen heeft bij de uitkomst van deze studie. De partijen willen weten hoe de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.
Ook willen de ChristenUnie en D66 weten wanneer dit onderzoek is afgerond.

Uitstel

Verder willen ze weten of de minister bereid is om verdere besluitvorming over gaswinning in de Waddenzee uit te stellen totdat door een onafhankelijk partij de gevolgen voor de natuur is vastgesteld.
Daarnaast zijn er vragen gesteld over de stikstof uitspraak en of die gevolgen heeft voor de gaswinning in de Waddenzee.