Het Hogeland presenteert begroting: 'We hebben stevig moeten ingrijpen'

De gemeente Het Hogeland heeft woensdag een sluitende begroting voor 2020 gepresenteerd. Hiervoor heeft het college wel 'stevige ingrepen' moeten doen.

'Het is niet alleen omdat ik vandaag jarig ben en dat ik een goed humeur heb. Maar er zijn wel wat goede berichten in de begroting en hij is sluitend voor de komende vier jaar', vertelt financiën wethouder Eltjo Dijkhuis.

Maar dat was wel een hele klus, volgens hem.

Ingrijpen op investeringen

Naast het verlagen en uitstellen van investeringen is ook kritisch naar het personeelsbestand gekeken. Er zouden meer ambtenaren ingehuurd zijn dan zou moeten. Daarom is er onder andere gekort op het inhuren van externe hulp.

De gemeente heeft zich ook tot doel gesteld het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen naar het niveau van 1 januari 2019. Het streven is dit in 2023 te realiseren.

Gekort op uitgaven

Het college heeft gekort op uitgaven die ze wel zouden willen doen. 'Zo wilden we bijvoorbeeld meer geld steken in de energietransitie. Dat hebben we nu uitgesteld', vertelt wethouder Eltjo Dijkhuis. Ook zijn er onzekerheden zoals de kosten voor de jeugdzorg. Het is nog niet duidelijk hoe het rijk hiermee omgaat.

De begroting voor 2020 laat verder wel een incidenteel tekort zien van zes ton. Het college stelt de raad voor om dat tekort uit de reserves te dekken. Het college vindt dat verantwoord omdat er na 2020 begrotingsoverschotten worden verwacht.

Robuustheid

De huidige reservepositie van de gemeente baart het college ook zorgen en heeft meer robuustheid nodig. Om een financiële buffer te vormen voor mogelijke tegenvallers stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren financiële meevallers aan de algemene reserves toe te voegen.

Dijkhuis liet de raad weten dat hij een tevreden portefeuillehouder is. Ook omdat de gemeente een aantal andere speerpunten wel kan uitvoeren zoals het vormen van fondsen voor bewonersinitiatieven en steun voor initiatieven van ondernemers. Ook wordt er ingezet op de verdere realisering van de centrumplannen voor Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum.

Tekort weggepoetst

De gemeente leek begin dit jaar nog een tekort van 3,8 miljoen euro op de begroting te krijgen door financiële tegenvallers. Zo waren er ontwikkelingen rondom de bouw van de Nieuwe School Uithuizen (NSU) waardoor de gemeente diep in de buidel moest tasten. De school moest extra versterkt worden. 'We hebben stevig moeten ingrijpen. Er is door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om dit tekort weg te poetsen', vertelt Dijkhuis.

Een grapje

Vanwege het overwegend positieve nieuws over de begroting en door zijn verjaardag besloot financiën wethouder Eltjo Dijkhuis taart te serveren tijdens de raadsvergadering. Ook kreeg hij een toepasselijk cadeau van de raad en het college: een speelgoedkassa. Wellicht handig grapte de burgemeester bij het overhandigen.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 13 november.

Lees ook:

- Financieel tekort dreigt voor gemeente Het Hogeland

Meer over dit onderwerp:
Uithuizen
Deel dit artikel:

Recent nieuws