Nog wel vragen over tekort Gironingen

GRONINGEN - Politieke partijen in de Groninger gemeenteraad en Provinciale Staten willen niet zonder meer opdraaien voor het tekort van Gironingen.Vrijdag werd bekend dat de stichting een tekort heeft van 550.000 euro.De colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en wethouders willen dat bedrag samen opbrengen. Maar voor veel partijen is dat nog geen uitgemaakte zaak.
null