Noordelijke politiek werkt aan brede steun voor Lelylijn

© RTV Noord
De Provinciale Staten van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen mogelijk later dit jaar een voorstel waarin brede steun wordt uitgesproken voor nieuwe spoorverbindingen als de Lelylijn.
De drie Staten hebben alle een afvaardiging in het noordelijk Statenberaad, een nieuw, niet-officieel overlegorgaan waarin negen Statenleden uit Groningen, Friesland en Drenthe praten over provincieoverstijgende ontwikkelingen.

Bereikbaarheid

Een van de meest concrete dingen is het feit dat er gewerkt wordt aan een motie die spreekt over het fors verbeteren van bestaande spoorverbindingen tussen het Noorden en de Randstad én pleit voor nieuwe investeringen zoals de aanleg van de Lelylijn.
'We willen de bereikbaarheid van het noorden breder op de kaart zetten', zegt het Groninger Statenlid Arjen Nolles (GroenLinks), een van de leden van het Statenberaad. Groningen wordt verder vertegenwoordigd door Daniël Osseweijer (Forum voor Democratie) en Dries Zwart (Partij voor het Noorden).
Volgens Nolles is Zwolle nu een breed knelpunt. Valt er een trein uit, of er zijn problemen aan het spoor, dan is Noord-Nederland veel minder goed per trein te bereiken.

Trigger

Het Drents Statenlid Bart van Dekken (CDA) geeft aan dat een noordelijke bijeenkomst waar ProRail-bestuurder Pier Eringa sprak een trigger was.
'Hij noemde voorbeelden om het spoor naar het noorden fors te optimaliseren, maar gaf ook aan dat er mogelijkheden zijn voor andere spoorverbindingen.' Voor de drie provincies moet het een 'en-en'-discussie worden: én fors de huidige spoorverbinding verbeteren, met een ambitieuzere doelstelling dan het versnellen van de intercity Groningen - Amsterdam, én de aanleg van een nieuwe spoorlijn zoals de Lelylijn. Er moeten meer knooppunten komen dan Zwolle alleen.

Lobby

'Als je naar de huidige spoorambities kijkt, lijkt het alsof er geen wereld is boven Zwolle', geeft Van Dekken aan. 'We willen een goede ambitie formuleren, ook omdat er in Brussel aandacht is voor dergelijke spoorverbindingen.'
De drie provincies haken daarbij aan op de lobby van landelijk VNO-NCW-voorman Hans de Boer. Hij pleit voor de komst van de Lelylijn, die Groningen en Amsterdam beter met elkaar moet verbinden.

Juiste vorm

Voordat het zover is, is het voor de drie provincies wel zoeken naar de juiste vorm, erkent het Friese Statenlid Johan Tjalsma (CDA). 'We hebben als Statenberaad geen juridische status. Het is dus even kijken hoe we dit met elkaar kunnen organiseren.'
Als het aan Van Dekken ligt, komt de noordelijk Statenbrede motie er snel. Wat hem betreft koerst het Statenberaad aan op een motie in november.