Uitbreiding FrieslandCampina in Bedum gaat definitief niet door

De uitbreiding van FrieslandCampina in Bedum is definitief van de baan. Het zuivelconcern laat weten dat door een verandering in de markt de uitbreiding niet meer nodig is. Het bedrijf gaat wel investeren in de locatie.

'De wereld verandert steeds sneller. FrieslandCampina houdt daarom regelmatig zijn productienetwerk opnieuw tegen het licht. Daarbij zijn ook de uitbreidingsplannen van de productielocatie in Bedum opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat verdere uitbreiding niet noodzakelijk is', laat FrieslandCampina in een verklaring weten.

Investeren in innovaties

Wel wil de melkfabriek investeren in nieuwe innovaties, duurzamere en efficiëntere productieprocessen en veiligheid.

FrieslandCampina blijft met de gemeente Het Hogeland in gesprek over de verdere ontwikkeling van het terrein.

Aangekochte grond

De percelen die tegenover de fabriek - aan de oostzijde - al waren aangekocht, krijgen een andere bestemming.

Daarbij kan worden gedacht aan parkeren, een zonnepark of opslagcapaciteit. Het bedrijf heeft hierover nog geen besluit genomen.

Jammer

De gemeente Het Hogeland betreurt het besluit van FrieslandCampina, maar heeft begrip voor de overwegingen die tot het besluit hebben geleid.

De gemeente vindt het jammer dat er nu geen uitbreiding van de werkgelegenheid komt.

Verleggen Boterdiep

Eerder was al bekend dat de omleiding van het Boterdiep niet doorging. De zuivelproducent wilde die om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken.

Hiertegen was verzet vanuit omwonenden.

Hierna is nog gesproken over een alternatief uitbreidingsplan zonder omlegging. Daar ziet de melkfabriek nu dus ook van af.

Verzet speelde niet mee

Volgens FrieslandCampina heeft het besluit om een streep door de uitbreiding te zetten niets te maken met het verzet vanuit de omgeving.

'Nee hoor, dit heeft met meerdere factoren te maken. De markt verandert steeds en er is veel gaande in deze industrie', zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest. Volgens hem is de uitbreiding nu helemaal van de baan. Ter Avest sluit ook uit dat er in de nabije toekomst uitgebreid gaat worden.

Lees ook:

- Omlegging Boterdiep is van de baan
- Actiegroep wil standpunten politiek weten over uitbreiding melkfabriek Bedum
- Weerstand tegen melkfabriek: 'Respect voor erfgoed, natuur en landschap' (2018)

Meer over dit onderwerp:
Industrie NoordZaken economie Bedum
Deel dit artikel:

Recent nieuws