Gedeputeerde Staghouwer: 'Alle provincies gaan straks gewoon beleidsregels over stikstofuitstoot invoeren'

'Nagenoeg alle provincies zitten weer op één lijn', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer naar aanleiding van gesprekken met het kabinet die hij donderdag had over het stikstofbeleid.

'Alle provincies gaan uiteindelijk beleidsregels invoeren. Oók degenen die ze afgelopen maandag hebben ingetrokken', aldus Staghouwer.

Poot stijf

Waar vele provincies tijdens de demonstraties van afgelopen maandag al snel overstag gingen en hun beleidsregels introkken, daar hield Groningen de poot stijf.

'Dat vind ik geen goede constatering', zegt Staghouwer. 'Wij waren ervan overtuigd, en dat bleek ook uit de gesprekken met de minister, dat alle provincies beleidsregels moeten hebben. Oók de provincies die ze maandag hebben ingetrokken of tijdelijk geparkeerd.'

Gelijke behandeling

Dat betekent derhalve dat alle boeren in alle Nederlandse provincies gelijk worden behandeld. Staghouwer: 'Nagenoeg, ja. Misschien dat er in Brabant, waar de problematiek vele malen groter is, nog wat andere regels gaan gelden. Maar voor het gros gaat het om dezelfde regels voor iedereen.'

Aan de bestaande vergunningen die de boeren hebben wordt niet getornd
Gedeputeerde Henk Staghouwer

Staghouwer geeft toe dat er veel onduidelijkheid bestaat. 'Maar', houdt hij voor: 'Aan de bestaande vergunningen die de boeren hebben wordt niet getornd. Alleen de ruimte die in de bestaande vergunning staat zou extern gewaardeerd kunnen worden. Daar gaat de discussie over, en daar moet een wettelijke regeling voor komen.'

Aanpassen

Niettemin: er zullen op den duur boerenbedrijven gaan verdwijnen en boeren zullen hun manier van bedrijfsvoeren moeten aanpassen om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Gaat de provincie daarin nog een begeleidende rol vervullen?

De landbouw in Groningen gaat niet met 50% terug. Dat is niet aan de orde. Het is niet nodig
Henk Staghouwer

'Het is een maatschappelijke opgave', zegt Staghouwer. 'Alle sectoren zullen moeten meedoen aan die stikstofreductie. Niet alleen de agrarische sector. Dat is een belangrijke sector, zeker ook in Groningen. U zult mij dan ook zeker niet horen zeggen dat de landbouw hier met 50% terug gaat. Dat is niet aan de orde. Dat is niet nodig.'

Alle provincies op één lijn

Alle provincies staan inmiddels weer op één lijn, zegt Staghouwer. 'Op Friesland na misschien. Dat was de eerste provincie die zei dat ze hun beleidsregels terugtrokken, maar ook zij gaan het nu tóch doen. Alleen hebben ze daar nog een communicatietraject met de Friese boeren voor nodig. Maar uiteindelijk zullen álle provincies straks beleidsregels gaan vaststellen.'

Op de spits drijven? Bij vernieling van eigendom hoor je nu eenmaal proces verbaal op te maken
Henk Staghouwer

De provincie kreeg naar aanleiding van de protesten van maandag kritiek te verduren over het gebrek aan communicatie.

Staghouwer: 'Ik heb zondagavond met de organiserende partijen afspraken gemaakt. Gezegd dat ze welkom waren in het provinciehuis, dat er koffie, thee en koek klaarstond. Maar er ontstond zó'n grote toeloop, dat dat gewoon niet te accommoderen viel. Vandaar dat we dat voor het provinciehuis hebben gedaan. Dat ging ook goed, tot er op een gegeven moment toch wat rellers kwamen, en de boel alsnog in de hens ging.'

Aangifte wegens vernieling

Bij die 'rellen' werd onder meer de deur van het provinciehuis vernield. Vrijdagmiddag besloot de provincie daarvan toch aangifte te doen, waar er ook stemmen opgingen om de zaak daarmee niet op de spits te drijven.

'Dat gaat niet om al dan niet op de spits drijven', vindt Staghouwer. 'Bij het vernielen van eigendommen zul je nu eenmaal altijd rapport in de vorm van een proces verbaal moeten opmaken.'

Lees ook:

- Nederlandse gemeenten willen eenduidige provinciale stikstofregels
- Vernieling deur provinciehuis krijgt staartje: provincie doet aangifte

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws