Twee dagen intensieve controles in Waddengebied

De komende dagen houdt het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) een grote inspectie in het Waddengebied.

Dinsdag en woensdag wordt er onder meer gecontroleerd op snel varen en illegale activiteiten op de kwelders.

Land, zee en lucht

De actie wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. Verder zijn de provincies Groningen en Friesland, de politie, Staatsbosbeheer, de NVWA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, het Openbaar Ministerie en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's bij de actie betrokken.

De inspecteurs controleren te land, ter zee en vanuit de lucht. De gezamenlijke actie moet ook de bekendheid bij het publiek vergroten over wat wel en niet kan in een beschermd natuurgebied.

In november staan meer controles gepland, maar die data worden bewust niet bekendgemaakt.

Lees ook:

- Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen
- Duurzaamheid staat centraal in nieuwe Bosatlas
- Fonds stelt 8 miljoen beschikbaar voor Waddenprojecten

Meer over dit onderwerp:
LAUWERSOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws