Omwonenden bezorgd om natuurherstel bij aanleg thermiepark

Omwonenden van het nog aan te leggen Zonnethermiepark Dorkwerd vrezen dat de plannen ten koste gaan van de natuur.

Het thermiepark van twaalf hectare moet verrijzen op de plek van baggerdepot Dorkwerd, ten noorden van het Zerniketerrein. Solarfields, K3 Delta en Warmtestad zijn de ontwikkelaars van het plan.

Voormalig baggerdepot

Het baggerdepot werd in de jaren '30 in gebruik genomen. Tweederde daarvan is de afgelopen jaren opgehoogd met slib. In dat gebied moet nu een thermiepark verrijzen dat Stadjers van warm water kan voorzien.

Afbeelding

Omwonenden hadden echter de hoop dat het depot weer zou terug veranderen in een natuurgebied. Nu er een park met 4260 collectoren gepland staat, vreest Reinoud Bon van Vereniging Dorkwerd en Omgeving dat de natuur er bekaaid vanaf komt.

Planten groeien niet op beton of glas
Reinoud Bon - Vereniging Dorkwerd en Omgeving

'Planten groeien niet op beton of glas, maar op grond waar ook genoeg licht, lucht en regenwater komt. Uit onderzoek blijkt dat het loont om de panelen wat verder uit elkaar te zetten en de collectoren bovendien wat hoger te plaatsen. Dan krijgt de natuur echt de ruimte.'

Concrete plannen inzien

Net als Thanh Punt-Mai van Wijkvereniging Reitdiep stoort Bon zich ook aan het gebrek aan inspraak over het project.

'Er zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest en ze hebben hier aan de keukentafel gezeten, maar wij wilden de vergunningsaanvragen met concrete plannen inzien. Dat werd door alle partijen toegezegd, maar die belofte is nooit nagekomen. We hebben het plan pas gezien toen het ter visie lag.'

Op 99 procent groeit en bloeit van alles
Jelmer Pijlman - Solarfields

Reactie Solarfields

Ontwikkelaar Solarfields geeft aan dat er wel degelijk 'redelijk veel' wensen van omwonenden meegenomen in de huidige plannen van het thermiepark. 'Soms was iets praktisch of financieel niet haalbaar', zegt mede-eigenaar Jelmer Pijlman van Solarfields.

'Normaal gesproken zouden we de palen waarop de panelen liggen de grond in hameren. Bij de afdeklaag van dit baggerdepot kan dat niet. Daarom hebben we gekozen voor betonnen bielzen. Die zijn 2.60 lang en 12 centimeter breed. In totaal nemen die slechts één procent van de oppervlakte in. Op de overige 99 procent groeit en bloeit van alles.'

Minder beton

Het gebruik van betonnen bielzen is nieuw voor de omwonenden. 'In de vergunningsaanvraag gaat het over betonnen platen. Misschien hebben ze dan toch iets met onze visie gedaan.'

De collectoren hoger plaatsen, zoals de kritische bewoners voorstellen, stuit volgens Pijlman op praktische bezwaren. 'Dat kan niet. Dit zijn heel zware systemen waar water doorheen stroomt. Die zou je dan heel robuust moeten uitvoeren.'

Desnoods stappen we naar de rechter
Reinoud Bon

Natuur en duurzame energie

Pijlman denkt dat het thermiepark op termijn goed uitpakt voor de natuur. 'Nu is het nog een gebied vol vervuild slib. Er kan een mooi, rustig gebied ontstaan zonder verstoring van de natuur. Bovendien wordt er ook nog duurzame energie opgewekt, waar veel behoefte aan is.'

Zo overtuigd zijn de omwonenden vooralsnog niet. 'Er is nogal wat mis met het plan', zegt Bon. 'En als onze zienswijze daar niets aan verandert, zullen we desnoods naar de rechter stappen.'

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws