Krimpgemeente Delfzijl wil speciale status behouden

Burgemeester Beukema (rechts) naast CdK René Paas: 'Stoppen is geen optie'
Burgemeester Beukema (rechts) naast CdK René Paas: 'Stoppen is geen optie' © FPS/Jos Schuurman
De gemeente Delfzijl vraagt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om ook na 2020 extra aandacht te hebben voor gemeenten die te maken hebben met een structurele bevolkingsdaling.
Krimpgemeente Delfzijl schrijft deze brief namens alle gemeenten die hiervoor financiële ondersteuning van het rijk krijgen. Aanleiding voor de brief is het aflopen van de huidige regeling op 31 december 2020.

Ver onder gemiddelde

Gemeenten die te maken hebben met een structurele bevolkingsdaling scoren op verschillende punten vaak ver onder het Nederlandse gemiddelde. Dit betreft vooral wonen, werken, zorg en opleidingsniveau.
'De combinatie van bevolkingsdaling, ontgroening, vergrijzing en de veranderende sociaaleconomische samenstelling van de bevolking zet de leefbaarheid in deze gemeenten extra onder druk', aldus burgemeester Gerard Beukema. 'We hebben daarom blijvend extra aandacht nodig van het Rijk. Stoppen is geen optie.'

Extra financiering

De gemeente Delfzijl wil daarom met de minister in gesprek. 'Om ervoor te zorgen dat de speciale status en noodzakelijke extra financiering na 2020 voortgezet worden', aldus Beukema.
In de afgelopen jaren hebben de gemeenten die kampen met een structurele bevolkingsdaling, vaak in samenwerking met de provinciale overheden, langlopende programma's ontwikkeld om problemen die voortvloeien uit het teruglopende inwonertal het hoofd te bieden.

Trots

Burgemeester Beukema: 'Er zijn genoeg voorbeelden waar we trots op zijn. Bijvoorbeeld de centrum- en wijkvernieuwing in Delfzijl. Hier is het winkelcentrum compact gemaakt in combinatie met de vernieuwing van de openbare ruimte en het herstel van de verbinding naar de zee. Ook de kwaliteitsverbetering van de dorpshuizen in de gehele gemeente is mogelijk gemaakt met behulp van deze budgetten.'