GroenLinks: SODM negeert gestapelde mijnbouw in Nedmag-advies

© RTV Noord (Archief)
GroenLinks wil weten waarom het Staatstoezicht op de Mijnen in zijn advies op het winningsplan van Nedmag geen rekening heeft gehouden met de effecten van gestapelde mijnbouw, oftewel zout- én gaswinning in één regio.
De partij heeft hierover Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Van het kastje naar de muur

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee verwijst naar zijn eerder aangenomen motie waarin staat dat er bij het goedkeuren van een winningsplan eerst gekeken moet worden naar de cumulatieve effecten van mijnbouw in een regio.
De Tweede Kamer wilde met deze motie voorkomen dat mensen met schade in gebieden waar zowel zout als gas wordt gewonnen door verschillende mijnbouwbedrijven van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Geen onderzoek gedaan?

Van der Lee wil nu van de minister horen of het SODM en TNO bij hun advies wel rekening hebben gehouden met de motie, en of er wel onderzoek is gedaan naar de cumulatieve effecten van mijnbouw.
Het Kamerlid vermoedt van niet, omdat hierover in de rapporten van beide instanties niet wordt gesproken. Ook zijn er geen onderzoeken gepubliceerd.
Van der Lee vraagt zich om die reden af hoe het SODM tot een deels positief oordeel is gekomen over zoutwinning door Nedmag op nieuwe locaties.

Besluit winningsplan uitstellen

GroenLinks wil verder van de minister weten wanneer hij een besluit gaat nemen over het winningsplan van Nedmag.
De partij dringt aan op uitstel van dit besluit totdat de resultaten van het onderzoek naar gestapelde mijnbouw in het gebied bekend zijn.