Provincie en gemeenten: 'Wiebes moet zich aan de afspraken houden'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat © Sven Jach/RTV Noord
Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken moet zich aan de versterkingsafspraken houden die hij voor de zomer met bestuurders uit het aardbevingsgebied sloot. Dat stellen zij in een brief aan de minister.
In de brief schrijven het provinciebestuur en burgemeesters en wethouders uit het aardbevingsgebied dat ze niet in beroep gaan tegen het gasbesluit van Wiebes. Maar dat wil niet zeggen dat de problemen in Groningen daarmee zijn opgelost.

Reden tot twijfel?

Bovenal willen de bestuurders dat de minister zich aan de gemaakte afspraken houdt die de versterkingsoperatie moeten versnellen. Dat roept de vraag op of er reden is daaraan te twijfelen?
Na meermaals vragen, geeft commissaris van de Koning René Paas daar geen duidelijk antwoord op. Hij houdt het bij: 'Het is goed om de afspraken die we toen hebben gemaakt opnieuw te bevestigen.'

Heldere taal

In de daadwerkelijke brief is de taal van de bestuurders helderder. Daar staat dat Wiebes voor de versterking niet steeds van benaderingswijze moet veranderen en dat het versneld verlagen van de gaswinning niet mag leiden tot veranderende afspraken.
'Tot nu toe hebben alle beoordeelde gebouwen een noodzaak tot versterking gekregen. Ook gebouwen met een normaal risicoprofiel. [...]De inspanning moet nu juist gericht zijn op het uitvoeren van een voorspelbare en navolgbare versterkingsoperatie; niet op een wisseling van criteria.'
Deze passage in de brief geeft aan dat er achter de schermen blijkbaar wordt gedacht aan een wijziging van de criteria voor de versterking.
Over het nakomen van de gemaakte afspraken schrijven de bestuurders: 'Deze afspraken gaan over de veiligheid van onze inwoners, maar ook over betrouwbaarheid en navolgbaarheid van ons als overheden. Met andere woorden: doen wat je hebt afgesproken.'

Nog altijd de gevolgen

Het provinciebestuur en de gemeentebesturen benadrukken ook de gevolgen voor de versterkingsoperatie toen Wiebes de vorige keer besloot tot een andere aanpak.
'Veel van onze inwoners hebben nog dagelijks last van de gevolgen van uw besluit van eind maart 2018 om de versterking te pauzeren. De leegloop die dit bij het Centrum Veilig Wonen en de uitvoerende bureaus heeft veroorzaakt, is nog steeds aan de orde en zorgt ervoor dat er in 2019 veel minder gebouwen zijn beoordeeld dan gepland.'

Te weinig inzicht

Naast de punten over de versterking, willen de Groninger bestuurders meer van Wiebes. Zo vinden ze dat er nog te weinig zicht is op het risico bij zorggebouwen, winkels en verzorgingshuizen. Die komen uit het veelbesproken NAM-model dat gebruikt wordt voor het bepalen van het risico namelijk niet naar voren.
Daarnaast moet Wiebes de juiste voorwaarden scheppen zodat de gemeenten écht aan het roer kunnen staan in de versterking en moet het Groningenveld ook gemonitord blijven als de gaswinning in 2022 stopt. Al deze punten moeten in een overleg op korte termijn worden vastgesteld.