Definitief geen beroep tegen gasbesluit: 'Uit de gevechtshouding'

Een gaswinningslocatie
Een gaswinningslocatie © Jos Schuurman/FPS
Het provinciebestuur gaat definitief niet in beroep bij de Raad van State tegen het gasbesluit van minister Eric Wiebes. De voltallige oppositie heeft geen beroep kunnen afdwingen bij de coalitiepartijen.
De oppositiepartijen SP, Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, Partjj voor de Dieren en 50 Plus wilden via een voorstel alsnog afdwingen dat de provincie met de gemeentebesturen naar de Raad van State zou stappen.

Brief

Het provinciebestuur wil het bij een brief houden richting minister Wiebes, waarin vooral wordt benadrukt dat de versterkingsoperatie niet verloopt zoals zou moeten.
'In de kern zijn wij het eens met de inhoud van die brief', geeft SP-voorman Jan Hein Mastenbroek toe. 'Maar de gronden om in beroep te gaan tegen dit besluit zijn wat mijn fractie betreft nog altijd aanwezig.'

Diplomatieke weg

De coalitiepartijen willen er niet aan. 'We zijn blij met de brief', zegt GroenLinks-fractieleider Hendri Meendering. 'Betekent het dat Groningen veilig is? Absoluut niet, er moet nog veel gebeuren. Alle inzet moet zich richten op versterking en herstel. In Groningen moet je net zo veilig wonen als in de rest van Nederland. We zijn blij met de brief, we kunnen onze doelen beter bereiken via de diplomatieke weg.'

Ingewikkeld

De Partij voor het Noorden vindt dat het provinciebestuur de zaak wél voor de rechter moet brengen, maar wil niet alleen strijd voeren.
'Mijn vrouw zegt: Kom eens uit de gevechtshouding', begint Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) zijn betoog. 'Maar dat is zo moeilijk, als je bij de oprichting van de partij betrokken bent, de partij die mede is opgericht als gevolg van de gaswinning. Wij zijn erg kritisch geweest, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat het een heel ingewikkeld onderwerp is. Grosso modo ziet het gasbesluit er goed uit, met een gaswinning onder de 12 miljard euro.'
De PvhN-fractie stemt dan ook voor het versturen van de brief, tot tevredenheid van het provinciebestuur.

Eens

'Wij zijn het van harte eens met de stellingname om uit gevechtsstand te komen', geeft gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) aan. Het provinciebestuur laat overigens de mogelijkheid open om volgend jaar wél beroep aan te tekenen als de situatie daarom vraagt.
Wat coalitiepartij D66 betreft, komt er voorlopig geen beroepszaak meer. De partij wil dat het provinciebestuur via de diplomatieke weg dingen gedaan krijgt voor Groningen. Volgens Statenlid Geert Kamminga past een beroepszaak daar voorlopig niet meer bij.