Schadevergoeding NAM voor gedupeerden onvoldoende om scheuren te herstellen (update)

Het schadebedrag dat de NAM aanbiedt aan aardbevingsgedupeerden is in veel gevallen onvoldoende.
Het schadebedrag dat de NAM aanbiedt aan aardbevingsgedupeerden is in veel gevallen onvoldoende. © FPS/Jos Schuurman/Bewerking RTV Noord
Het schadebedrag dat de NAM heeft aangeboden aan gedupeerden met aardbevingsschade is in veel gevallen onvoldoende.
Uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat twee derde van de huiseigenaren de schades niet heeft kunnen herstellen omdat het aanbod van de NAM niet toereikend was.
Het gaat om duizenden gedupeerden die voor 31 maart 2017 schade hebben gemeld bij de NAM. Na die datum heeft de schadeafhandeling een jaar lang stilgelegen, waarna de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) verantwoordelijk is geworden voor deze taak.

Schadebedrag onvoldoende

Zo'n zesduizend schades waren nog niet afgehandeld voordat de TCMG het overnam. Deze mensen moesten het nog eens zien te worden met de NAM. De meeste mensen hebben het eerste aanbod van de NAM afgeslagen, waarna ze in veel gevallen een hoger bedrag hebben gekregen. De uiteindelijke compensatie blijkt nu onvoldoende om schades te herstellen.
Volgens het rapport dat woensdag is gepubliceerd, is de belangrijkste reden dat 'de kosten van herstel hoger waren dan het aanbod'. Daarnaast gaven de deelnemers van het onderzoek aan dat 'niet alle schades werden erkend en dat alleen cosmetische schade werd vergoed'.

Aanfluiting

'De schadeafhandeling van de NAM was een aanfluiting, simpel gezegd een afkoopsom met een slikken of stikken beleid', zegt één van de gedupeerden in het onderzoek. 
De meeste reacties zijn negatief. Toch zijn er ook positieve geluiden te bespeuren, ook al gaat het dan volgens het onderzoek om enkele mensen. 'Met de vergoeding van de NAM mag ik tevreden zijn', zegt een ander. 

Steekproef

Onderzoeksbureau AHA! heeft een steekproef gehouden onder 4112 woningeigenaren. Ruim vijfhonderd gedupeerden hebben meegedaan aan het onderzoek. Daarvan geeft 63 procent aan dat het schadebedrag van de NAM onvoldoende is om alle scheuren te herstellen. In driekwart van de gevallen is de schade nog altijd niet gerepareerd. In de meeste gevallen omdat het schadebedrag niet voldoende was.

Heftig en ronduit onfatsoenlijk

Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks is de initiatiefnemer van het onderzoek. Hij vindt het heftig dat veel mensen niet voldoende hebben aan de compensatie van de NAM.  
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat mensen 'ronduit onfatsoenlijk behandeld en gemangeld' zijn door procedures. 'De PvdA wil dat gedupeerden die onder druk akkoord gingen alsnog de kans krijgen om alle geleden schade vergoed te krijgen. Dat is wel het minste', zegt Nijboer.
Sandra Beckerman die voor de SP in de Tweede Kamer zit vindt dat het rapport 'bevestigt wat we al lang hadden kunnen en moeten weten'. Beckerman: 'Gedupeerden hebben te vaak geen rechtvaardige compensatie gekregen.'

Minister Wiebes in beweging

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen dat er nu politieke daden volgen. 'Anders hebben de gedupeerden niks aan deze conclusies', zegt Beckerman. Zij en PvdA-collega Nijboer vinden dat gedupeerden alsnog voldoende worden gecompenseerd.
Van der Lee vindt dat de minister ook in beweging moet komen en stappen moet zetten. 'Hier moeten we het niet bij laten zitten', zegt hij. Het GroenLinks-Kamerlid ziet voor het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade (IM) een taak weggelegd. Daarvoor moet wel het één en ander op papier worden gezet in de nieuwe wet die momenteel in de maak is. 

Gedupeerden zijn kostenpost

De Groninger Bodem Beweging constateert dat van de beloofde ruimhartigheid door de NAM geen sprake is. 'Veel gedupeerden lijken moegesteden en hebben daarom het te geringe aanbod geaccepteerd', zegt vicevoorzitter Derwin Schorren. Hij vraagt zich af hoe de Tweede Kamer en het kabinet dit gaat rechtzetten.  
Volgens de GBB past het bij de filosofie van de NAM om 'als particulier bedrijf zoveel mogelijk winst te maken tegen zo weinig mogelijk kosten.' Schorren vindt het 'wrang' dat gedupeerden van de gaswinning worden gezien als 'kostenpost' en niet als 'mensen in nood'. 
Dit bericht is later aangevuld met een reacties van vicevoorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging en GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.