Omwonenden op voorhand sceptisch over onderzoek naar biomassa-installatie

Omwonenden van de biomassa-installatie in Winschoten blijven nog twee weken in spanning zitten. Dan wordt bekend of de uitstoot van de installatie zorgt voor gezondheidsrisico's.
Het onderzoek naar de uitstoot is woensdagmorgen uitgevoerd, maar buurtbewoners zetten nu al hun vraagtekens. Zij beweren dat de installatie vandaag 'schoner uitstoot dan normaal' en zij vragen zich af of 'het juiste onderzoek' wel uitgevoerd wordt.
Zo lang de resultaten nog niet bekend zijn, wordt zwembad De Watertoren verwarmd met gas. Voorheen gebeurde dat met het verbranden van houtsnippers in de installatie.

Onderzoek

Meerdere omwonenden maken zich druk om hun gezondheid. Zij denken dat de fijnstof die wordt uitgestoten risico's met zich meebrengt. Daarnaast wordt geklaagd over rook- en stankoverlast en ligt er regelmatig roet op de kozijnen.
Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd op aandringen van de gemeenteraad in Oldambt. Mocht uit dat onderzoek duidelijk worden dat de uitstoot ongevaarlijk is, dan gaat de biomassa-installatie na twee weken 'gewoon' weer aan. Is de uitstoot gevaarlijk, dan zal de installatie voorlopig uit blijven staan.

Twijfels

Omwonenden Otto Schröder en Anita Meis twijfelen op voorhand al aan de resultaten. Zij hebben de hele ochtend staan kijken. Meis: 'Ik vraag mij af of de uitstoot die nu wordt gemeten ook gelijk is aan de uitstoot van de afgelopen acht maanden.'
Schröder vult aan: 'Gisteren is eigenaar Boonstoppel de hele dag bezig geweest. Ze hebben de ketel uit elkaar gehaald en alles schoongemaakt. Ze zijn tot 's 19:30 uur bezig geweest. Dat is in die acht maanden nog nooit gebeurd.'
Projectleider Karel Abee geeft toe dat er grondig is schoongemaakt, maar volgens hem niet om de resultaten van het onderzoek te beïnvloeden. 'Dat maakt echt niet uit', zegt hij, 'We waren hier gisteren om voorbereidingen te treffen, dus dan hebben we het direct maar schoongemaakt.'

Vervelend

Het bedrijf Boonstoppel heeft meer dan vijftien van dit soort installaties door heel Nederland staan. Abee: 'Wij hebben nog nooit zo'n uitgebreid onderzoek meegemaakt. Maar prima dat het gebeurt. Onze installaties zijn volgens normen en eisen vastgesteld.'
Abee maakt zich weinig zorgen over de resultaten van het onderzoek. 'Ik ben er voor honderd procent van overtuigd dat het veilig is. Mocht blijken dat het anders is, dan gaan wij de oorzaak daarvan zoeken. Maar dat kan ik mij niet voorstellen.'

Twijfels

Het blijft het woord van de één tegen het woord van de ander. Over twee weken moet duidelijk zijn of er wel of geen gezondheidsrisico's zijn. De vraag is of het daar bij blijft. Voordat het onderzoek vandaag was afgerond, kwamen alweer berichtjes binnen van Schröder en Meis.
Beide claimen ze dat het onafhankelijke bureau alleen maar stof meet en niet kijkt naar de uitstoot van fijnstof, terwijl juist daar de meeste zorgen over zijn. Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen gezondheidsrisico's zijn, dan nog ligt het voor de hand dat zij de manier van meten gebruiken om weer een nieuw onderzoek af te dwingen.
De vraag is of de gemeenteraad van Oldambt daar opnieuw mee instemt.