'Kijk goed naar wat bezuinigen op sport maatschappelijk kost'

Diverse gemeenten bezuinigen op sport, tot grote ontevredenheid van de verenigingen. Ze pikken het niet langer en willen niet nog meer doorberekenen aan hun leden. Hebben de clubs groot gelijk? Of is het een noodzakelijk kwaad in tijden van bezuinigingen? Zeg het maar, Beter Weters.

Taak van de overheid

'Het is een uitgemaakte zaak dat sporten belangrijk is en dat de overheid een taak heeft
hierin te voorzien. Met name als het gaat om de breedtesport. Dat mag ook geld kosten en
dat doet het ook. Het is belangrijk dat iedereen kan blijven sporten, ook al is de beurs maar smal. Aan de andere kant hoeft het niet zo te zijn dat het tarief zo laag moet zijn dat het door iedereen kan worden betaald.'

Vangnet

'Veel gezinnen zijn prima in staat om wat meer te betalen voor het lidmaatschap van de sportvereniging. Er moet dan wel een vangnet worden gemaakt voor degenen die dat vanwege hun beperkte inkomen niet kunnen betalen.'

Enkele euro's omhoog

'Er is in Groningen nog steeds sprake van een oude regeling die te maken had met gewone velden, maar die zijn op veel plaatsen vervangen door kunstgrasvelden. Wanneer er dan in lastige tijden geld moet worden gevonden, is de sport daar niet van uitgesloten. Als er verenigingen zijn die 10.000 euro meer moeten betalen per jaar, dan gaat het om grote verenigingen waar het lidmaatschap met enkele euro's per maand moet worden verhoogd om dat ook te kunnen.'

David de Jong is directeur van de Prinsenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie.

Afbeelding

Financieel uiterst gezond

'Als je mij in het voorjaar had gevraagd of de sporttarieven dit najaar in Groningen met 20 procent omhoog zouden gaan, had ik zeker gezegd: onmogelijk. Groningen is een financieel uiterst gezonde gemeente. Dat zie je in alle publicaties die vanuit de gemeente een nieuw 'Groot Groningen' bepleiten met Ten Boer en Haren.'

'Eenderde-regeling'

'Veel gezinnen hebben het financieel moeilijk. Daarom mijn idee: maak een nieuwe zogenaamde 'eenderde-regeling'. Verhoog de tarieven met slechts eenderde van de voorgestelde verhoging. Geef de sportverenigingen gelijk aan eenderde van de voorgestelde verhogingen subsidies. En tenslotte: geef alle verenigingen voor eenderde van de tariefverhogingen renteloze leningen. Een welkom van de nieuwe gemeente.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad.

Afbeelding

'Niet langer uit te leggen'

'Alle Groninger gemeenten hebben last van de Haagse vernielzucht. Rutte en zijn vrienden zwemmen in het geld, maar dwingen gemeenteraden om te beknibbelen op voorzieningen. Van de bieb tot het buurthuis, van de buslijn tot het sportveld. Dat is niet langer uit te leggen.'

'De geldlobby van gemeenten is veel te braaf en meewerkend. We kunnen volgende week met alle gemeenten op het Malieveld staan om ons eerlijke deel op te eisen, maar dat vergt wel wat van al die lokale schoothondjes, vaak van regeringspartijen.'

Lokaal rechtvaardige keuzes

'Dat ontslaat gemeentebesturen er trouwens niet van om lokaal rechtvaardige keuzes te maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen bewoners en bedrijven. Groningen, waar ik woon, kiest net als Rutte voor de bedrijven. Zij laten woningbezitters, sportclubs en zorgbehoevenden de rekening betalen en weigeren - ondanks groeiende winsten - een bijdrage van het bedrijfsleven te vragen. Nederland en Groningen zijn geen BV, maar draaien op ontelbare SV's waar mensen samen spelen en sporten. Kies daar dan ook eens voor.'

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP.

Afbeelding

Pleidooi voor amateursport

'Dat er flink bezuinigd moet worden bij de meeste gemeenten is zonneklaar. Daarin staat sport in het algemeen natuurlijk niet buiten schot. Toch zou ik hier graag een pleidooi houden voor de amateursport.'

Wat kost het maatschappelijk?

'Als je ziet hoeveel Groningers wekelijks genieten van de faciliteiten van de sportverenigingen, dan moet je die toegankelijk houden. De contributie is altijd daarbij natuurlijk een drempel die niet te hoog mag liggen. Kijk dus als gemeente goed naar het effect van je bezuiniging. Niet alleen in wat het financieel oplevert, maar vooral ook naar wat het maatschappelijk kost.'

'Voetbalverenigingen, en andere sportverenigingen misschien ook wel, hebben de afgelopen jaren al heel veel extra kosten te verwerken gekregen. Wees daar dus voorzichtig mee nu je ze nog hebt!'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen.

Afbeelding

'Is het dramatisch?'

'Het klinkt dramatisch: bezuinigen op sport. Maar is het dat ook? Wie wil sporten en wie dat echt niet kan betalen, komt al gauw in aanmerking voor allerlei uitkeringsachtige voorzieningen die deelnemen aan vrijwel elke sport mogelijk maken. Neem het Jeugdsportfonds, om maar één te noemen.'

'Maar het is ook een kwestie van keuzes maken. Vanzelfsprekend zou het leuk zijn als sporten altijd gratis zou zijn voor iedereen. Maar is dat realistisch, en mag je dat ook vragen van de maatschappij?'

Kaviaar

'Of de sport het te lang te comfortabel heeft gehad is de verkeerde vraag. Beter is te kijken naar prioriteiten die de overheid móét stellen. En naar wat mensen zelf bereid zijn over te hebben voor wat zíj´ (en anderen niet) belangrijk vinden. Het kan niet altijd kaviaar zijn.'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt.

Afbeelding

'Financieel staan alle gemeenten in Groningen er heel slecht voor. Terwijl het kabinet een overschot had van 18 miljard moeten gemeenten door de decentralisaties op een houtje bijten. En dat betekent dat er fors bezuinigd moet worden op diverse onderdelen. Eén daarvan is sport.'

Leden geraakt

'Voetbalclubs zijn daar ook de dupe van. En dat raakt de leden. Ik weet zeker dat er mensen afhaken door deze bezuinigingen. Gezinnen die meerdere kinderen op een club hebben, zullen het niet meer kunnen opbrengen.'

'Onze overheid maakt indirect heel veel stuk. Verenigingen hebben als doel bewegen, een sociaal component zal wegvallen. Overheid, kom terug op uw schreden en laat gemeenten niet nog verder wegzakken in het financiële moeras.'

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen.

Afbeelding

Twee vragen

'De verhoging van de tarieven voor sportvelden is fors. Wat mij betreft roept dit twee vragen op. Ten eerste, is het verhaal van de gemeente juist dat eerder de tarieven zijn verlaagd vanwege de slechte staat van de velden en dat nu deze weer op niveau zijn de verlaging er dus weer af kan?'

'En ten tweede, hoe verhouden de tarieven zich ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? Oftewel, komen de tarieven nu op het niveau van vroeger en op een niveau dat redelijk gebruikelijk is of vliegt de gemeente ermee uit de bocht?'

Verdedigbaar of ongewenst?

'Van de antwoorden op deze vragen hangt het wat mij betreft af of deze verhoging verdedigbaar of ongewenst is.'

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen.

Afbeelding

Lees ook:

- Sportwethouder Jongman blijft achter bezuinigingen staan
- Veldhuur Stadse voetbalclubs stijgt met 120 procent: 'Sport wordt een luxe artikel'

Meer over dit onderwerp:
sport beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws