'Het is dringend zaak voor dit kabinet om in krimpgebieden te investeren'

© Jos Schuurman/FPS
Doordat investeringen in krimpregio's achterblijven werkt de Rijksoverheid tweedeling tussen de Randstad en de rest van Nederland in de hand.
Dat is de visie van Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling aan de Rijksuniversiteit. Doordat het kabinet bewust voornamelijk grote investeringen in de Randstad pleegde, voelen inwoners van andere gebieden zich tekort gedaan.

Belangrijk te investeren

'Het is belangrijk te investeren in ons land als geheel, om ervoor te zorgen dat de sociale samenhang blijft', zegt Bock. 'Door dat niet te doen werkt dat polarisering in de hand. Door investeringen in de Randstad krijgen mensen in krimpgebieden het gevoel dat ze worden achtergelaten.'
Bock refereert daarbij aan het verhaal van Dirk Bruinsma van de Peer Group. Bruinsma vertelt op het krimpcongres van de provincie Groningen dat er jongeren zijn in krimpregio's die niet naar een stad als Groningen durven af te reizen, omdat ze daar worden gezien als boertjes. Dat draagt volgens Bruinsma bij aan het gevoel van tweederangs burger.

Buitengewoon schrijnend

'Het is buitengewoon schrijnend dat jongeren het gevoel hebben dat ze niet gezien worden en zich ook niet durven te laten zien', vervolgt Bock. 'Het gevoel dat ze niet meetellen en dat hun regio niet meetelt, is niet goed.. Je kunt dan ook niet van ze verwachten dat die jongeren in de toekomst van hun regio investeren.'
Jongeren hebben nu al een duister toekomstbeeld. Het is hoog tijd om ook in de economische vitaliteit van de gebieden te investeren
Bettina Bock, hoogleraar bevolkingsdaling aan de RUG
Bock doet dan ook een dringende oproep aan het kabinet, dat op het krimpcongres vertegenwoordigd is door een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Duister toekomstbeeld

'Het is dringend zaak om in krimpgebieden te investeren. Jongeren hebben nu al een duister toekomstbeeld. Het is hoog tijd om ook in de economische vitaliteit van de gebieden te investeren.'