Onderzoeksraad waarschuwt voor vaarroute langs Waddenkust

© Kustwacht
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een tussentijdse waarschuwing gegeven voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden.
Aanleiding is de ramp met de MSC Zoe, die op 1 januari van dit jaar 342 containers verloor.

Rapport

De Onderzoeksraad verwacht pas komend voorjaar het rapport klaar te hebben naar de toedracht van de ramp, maar vindt het nodig om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de kustwacht en reders nu vast te waarschuwen.

Modelberekeningen

De raad schrijft: 'Op basis van voorlopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt dat op deze route bepaalde wind- en golfcondities en getijde kunnen leiden tot grote domp- en slingerbewegingen, die de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem.'

Zuidelijke vaargeul

Ook uit onderzoek van RTV Noord, en later Zembla, bleek al dat de zogeheten zuidelijke vaageul langs de Waddenkust te ondiep is. De kans is groot dat de kiel van het containerschip in de zware storm de bodem heeft geraakt. waardoor de containers overboord sloegen.