Dorpsondersteuner moet inwoners krimpdorpen verbinden

Het leefbaarheidsbeleid van de provincie Groningen richt zich de komende jaren op zorgprojecten. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de dorpsondersteuner. In Onderdendam is nu negen maanden zo'n dorpsondersteuner aan de slag.
Inwoners van Onderdendam zijn trots op hun 'noaberschap'en vinden het een uitdaging om hun dorp leefbaar te houden.

Krimpcongres

Inge Zwerver van vereniging Groninger Dorpen straalt wanneer ze een bus vol bezoekers van het 'krimpcongres' van de provincie Groningen mag rondleiden. Zwerver woont zelf in Onderdendam en is een van die trotse inwoners.
Zwerver is aanjager van het project Zorgzame Dorpen. Vanuit dat project is in Onderdendam een dorpsondersteuner aangesteld: Erika Eilander. Ze is niet de eerste, Ulrum, Wagenborgen en Wedde hebben ook dorpsondersteuners.

Verbindende schakel

Eilander is een verbindende schakel tussen dorpsgenoten. Voor ouderen met een verwaarloosde tuin regelt ze iemand die de tuintjes wekelijks bijhoudt. Soms zijn dat mensen met een beperking. En de organisatie van het Scheepsjoagen koppelt ze aan een dorpsgenoot die voor hen een veiligehiedsplan kan schrijven.
'Eigenlijk ben ik een soort spin in het web', omschrijft ze haar rol. 'Ik richt me nu op zorgzaken en dorpszaken, maar wil me ook op toerisme en recreatie gaan richten. Ik ben negen maanden bezig en had mijn handen eerst vol aan het opzetten van mijn functie.'

Economische waarde

Als het aan universitair hoofddocent Richard Jong-A-Pin ligt, moet de dorpsondersteuner zich vooral op zorgzaken richten. Hij is bezig met een onderzoek dat de economische waarde van de dorpsondersteuner moet aantonen.
Volgens mij moet de dorpsondersteuner een professional zijn die ervaring heeft in de zorg
Richard Jong-A-Pin
'Volgens mij moet de dorpsondersteuner een professional zijn die ervaring heeft in de zorg, die een manager is met managementcapaciteiten en die kennis heeft van het sociaal domein', legt Jong-A-Pin uit. Op die manier kan de dorpsondersteuner het meest van waarde zijn, aldus de onderzoeker.

Hoopgevend

De eerste resultaten van zijn onderzoek zijn hoopgevend.
'In Wedde heeft de huisarts geconstateerd dat de dorpsondersteuner een toevoeging is. Hij wordt minder vaak geconsulteerd dan voorheen, omdat de dorpsondersteuner contact heeft met inwoners. De dorpsondersteuner verlicht daar het werk van de huisarts.' Dat kan ervoor zorgen dat zorgkosten afnemen, omdat de huisarts minder patiënten ziet, constateert de onderzoeker.
Jong-A-Pin noemt nog een voorbeeld van de verbindende rol van de dorpsondersteuner in Wedde.

Meer interactie

'Een Syrisch gezin dat in Wedde kwam wonen, kwam in contact met mensen die eenzaam waren. Dat contact werd tot stand gebracht door middel van de dorpsondersteuner.'
Eilander hoopt in de toekomst nog meer bij te gaan dragen in Onderdendam. 'Maar ieder dorp is anders. Hier in Onderdendam is minder behoefte aan zorgprojecten, maar wel aan andere projecten. Daar gaan we aan werken.'